Hopp til innhold

Vil kjempe for å behalde sjukehuset i Kristiansund

Fleire hundre møtte opp i Kristiansund i dag for å høyre Mads Gilbert prate om kor viktig lokalsjukehusa er. Ei gruppe har bestemt seg for å kjempe for å behalde Kristiansund sjukehus.

Mads Gilbert i Kristiansund

Mads Gilbert heldt appell om lokalsjukehus i Kristiansund i dag.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

På Kongens plass i Kristiansund heldt den verdskjende akuttlegen Mads Gilbert ein flammande appell om kor viktig det er å behalde lokalsjukehusa rundt om i landet og ikkje sentralisere helsetilbodet.

– Kampen om lokalsjukehusa er kampen om hjørnesteinsfunksjonar i velferdsstaten. Akkurat slik som skule og samferdsel. Kampen om lokalsjukehus er kampen om busetjing i distrikta, sa Gilbert i sin tale.

Mads Gilbert vil ikkje blande seg inn i sjukehusstriden i Nordmøre og Romsdal. Hans agenda er å hindre at lokalsjukehus rundt om i heile landet vert lagt ned. Ifylgje Gilbert er ein tredel av sjukehusa nedleggingstruga eller står i fare for å miste funksjonar.

Mads Gilbert-tilhørere i Kristiansund

Fleire hundre møtte opp på Kongens plass i dag.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Valde Molde

I 2012 vedtok Helse Møre og Romsdal at det skal byggast eit felles sjukehus for Nordmøre og Romsdal. I desember i fjor avgjorde helseminister Bent Høie at sjukehuset skal ligge på Hjelset i Molde. Dei siste månadane i prosessen var prega av bråk og konfliktar. Saka vart handsama av kontroll- og konstitusjonskomiteen, som peikte på fleire kritikkverdige høve i sjukehussaka. Kristiansund kommune har vurdert om dei skal gå til rettssak fordi dei meiner at tomtevalet ikkje vart fatta på eit lovleg grunnlag.

Kampen held fram

Gruppe skal kjempe for Kristiansund sjukehus

I dag danna ei gruppe privatpersonar eit interimsstyre. Dei skal kjempe for å bevare Kristiansund sjukehus.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Etter arrangementet på Kongens plass vart det i ettermiddag danna eit interimsstyre for ei gruppe som skal kjempe for å behalde Kristiansund sjukehus slik det er i dag. I spissen står Stein Kristiansen.

– Vi vil at lokalsjukehuset som har adresse i Kristiansund skal bestå, Kristiansen.

Han meiner at 95 prosent av nordmøringane synest dei er betre tent med å ha det sjukehuset dei har i dag.

Er ikkje det toget gått?

– Vi har blitt førespegla at vi har tapt kampen, men det er vi usamde i, seier Kristiansen. Gruppa han representerer består av privatpersonar.

Mads Gilbert manet til kamp for lokalsykehusene og fikk gehør i Kristiansund. Advarer mot mer sentralisering.