NRK Meny
Normal

Vil ikke ta opp varslingssak fra eget parti

Kristiansund Høyre vil ha helseministeren vurdert i forhold til mulige lovbrudd og brudd på partiets etiske retningslinjer i saken om sykehusplasseringen for Nordmøre og Romsdal. Det avvises av Høyre sentralt, og av helseminister Bent Høie.

Generalsekretæren i Høyre om krav om tilsynssak

Styret i Kristiansund Høyre sier de vil ha helseminister Bent Høie vurdert i forhold til mulige lovbrudd og brudd på partiets egne etiske retningslinjer i forhold til prosessen rundt lokaliseringsstriden for en nytt fellessykehus for Nordmøre og Romsdal.

I en pressemelding fra partiet lokalt kommer det frem at mange er usikker på hvilken rolle Høie har spilt i løpet av prosessen.

I brevet krever de at lokaliseringsvedtaket utsettes «slik at prosessen kan sluttføres på en åpen og forsvarlig måte som inngir tillit til at lokaliseringsvalget blir truffet på upartisk og saklig måte og ikke i det lukkede rom etter diverse hastige avganger og ansettelser i toppstillingene i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt- Norge, som vanskelig kunne ha noen annen hensikt enn å styrke Hjelset- alternativet.»

De sier at de stiller spørsmål om helseministeren har vært involvert i personellutskiftinger som har skjedd i helseforetakene, og om statsråden har lagt føringer for ledelsen i de to helseforetakene angående plassering for det nye sykehuset.

– Disse problemstillingene gjør at vi stiller spørsmål om prosessens legitimitet. Vi er kjent med at de fleste partier på Stortinget har gitt uttrykk for at prosessen må utsettes. Det samme har fylkesutvalget i Møre og Romsdal gjort, står det i brevet som er signert av ledelsen i Kristiansund Høyre.

Vidar Solli

ordførerkandidat for Kristiansund Høyre, Vidar Solli sier at de vil ha alle kortene på bordet rundt prosessen med lokaliseringen av det nye sykehuset.

Foto: Kristiansund Høyre

Ordførerkandidat for Kristiansund Høyre, Vidar Solli, sier de vil ha alle kort på bordet.

– Vi har fått beskjed om at Bent Høie er ryddig og en person til å stole på. Men når vi ser i lokale medier at han har bestemt seg for tomtevalg allerede i oktober, og at han nekter å svare på om han har gjort dette, så blir vi bekymret, sier han.

Høyre sentralt avviser varslingssaken

Lars Arne Ryssdal

Generalsekretær i Høyre, lars Arne Ryssdal, avviser at de vil behandle varlslingssaken.

Foto: Jarl Fr. Erichsen / Scanpix

Men kravet om en varslingssak blir kontakt avvist av generalsekretær i Høyre, Lars Arne Ryssdal.

Hvorfor vil du ikke opprette en varslingssak på dette?

– Nå er dette en sak som har pågått i mange år. Nå nærmer det seg en beslutning og det er sterke bilder fra Kristiansund med engasjement, men sånn er vi vant til at det av og til kan være i denne typen lokaliseringsspørsmål. Jeg har sett et brev og også fått en oppfordring fra Kristiansund Høyre i forhold til retningslinjer som Høyre har, men det er ikke noe som er brutt av våre retningslinjer, og derfor er det ikke grunn til å sette i gang noen saksbehandling.

– Du slår fast at ingen av retningslinjene er brutt. Betyr det at du vet med hundre prosent sikkerhet hva Høie har foretatt seg i denne saken?

– Nei, men det er heller ikke poenget i denne saken. Det er en saksbehandling som skal foregå i sykehusforetaket, og det jeg kan slå fast er at det ikke er noe her som tilsier at vi skal vurdere partiets retningslinjer.

– Bør bli behandlet av partiet

Solli mener det er synd at varslingssaken ikke blir behandlet av Høyre sentralt.

– Jeg blir veldig forundret dersom Høyre ikke vil behandle dette. Det kommer tydelig frem at slike saker skal behandles, og det nevnes også at det skal ta spesielt hensyn til varsleren, og her tror jeg ikke det er ministeren som er den svake part, sier Solli.

– Men Høyre sentralt sier at dette ikke er et brudd på Høyres etiske retningslinjer?

– Da skal vi forsterke varslingsbrevet, sier han.

– Er det slik at dere nå ikke har tillit til egen helseminister?

– Dersom vi ikke får svar på disse spørsmålene så må hvert enkelt styremedlem stille seg det spørsmålet. Frem til nå har vi ønsket å få svar – det er mangel på svar vi har vært frustrert over, sier han.

Høie avviser påstandene

Bent Høie

Helse- og omsorgsminster Bent Høie avviser at han har brutt loven og etiske retningslinjer i sjukehussaken.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Helse- og omsorgsminister Bent Høie avviser at han har blandet seg inn ansettelser og oppsigelser i Helse Midt- Norge og Helse Møre og Romsdal.

– Den saken som handler om ledelsen i Helse Midt- Norge det er en helt annen sak, og det handler om at det var en uenighet mellom meg og styreleder i Helse Midt- Norge som førte til at styrelederen i første omgang trakk seg, og deretter direktøren. Men det har ingenting med saken i Helse Møre og Romsdal å gjøre, sier han.

– Jeg har ikke instruert styrene til å legge en løsning til grunn. De jobber frem til styrebehandlingene og jeg vil ta beslutningen i henhold til foretaksloven etter at styrene har behandlet saken.

– Hva synes du om at dine egne i partiet sier dette?

– Det skulle jeg selvfølgelig ha vært foruten. Men så forstår jeg at dette er en veldig viktig sak for Kristiansund og Kristiansund Høyre. Men de beskyldningene som kommer frem er feil. Man kan ha en god diskusjon om denne saken uten å komme med slike beskyldninger, sier han.

– Har du brutt loven?

– Nei jeg har ikke brutt loven. Jeg har drevet eierstyring i tråd med det som er god eierstyring. Og jeg skal også ta politiisk ansvar for det som blir den endelige konklusjonen.

Høie sier at han vil behandle saken i foretaksmøte førstkommende fredag, dersom styrene i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt- Norge har behandlet saken på sine møter onsdag og torsdag.

– Hva vil du nå gjøre for å ha tillit hos dine egne i denne saken?

– Jeg tror det er godt for alle at denne saken nå får en beslutning. Dersom styrene i de to helseforetakene mener at de har et godt beslutningsgrunnlag, så ligger alt til rette for at vi kan få tatt en viktig beslutning, og et viktig steg videre i denne saken før jul, sier Høie.

Tror ikke det hadde hjulpet å se på varslingssaken

Sentrale høyrepolitikere i Kristiansund har meldt seg ut av partiet etter prosessen rundt lokaliseringsstriden. Det synes generalsekretær i Høyre, Lars Arne Ryssdal ,er dumt.

– Jeg syne det er synd at noen har trukket den konklusjonen. Men vi er vant til at det i denne typen spørsmål kan skje. Vi håper at når ting er kommet på bordet, når beslutningen er tatt og beslutningsgrunnlaget kommer frem, at de finner veien tilbake.

– Men kunne du ikke gitt dem ro ved å se på en slik varlsingssak som partiet lokalt ønsker?

– Noe av det sentrale her for dem er å få saken utsatt. Det er ikke opp til hverken meg eller partiet å ta stilling til. Jeg tror ikke det vil hverken roe gemyttene eller hjelpe på, sier han.

Sykehusdemo i Kristiansund