Hopp til innhold

Vil ikke offentliggjøre SMS

Ordfører i Kristiansund Per Kristian Øyen nekter å utlevere eposter og SMS-korrespondanse i samband med sjukehussaka i Møre og Romsdal.

Per Kristian Øyen

Per Kristian Øyen vil ikke avsløre sin kontakt med parter i sjukehussaken.

Foto: Trond Vestre / NRK

5. januar ba NRK om innsyn i alle eposter og SMS sendt fra Øyens kommunale epostadresse og arbeidstelefon.

21.januar fikk NRK tilsendt 87 eposter fra perioden 23.august til 1.januar. Kommunen hevdet da at de hadde overlevert alle eposter som de mente var relevant for sjukehussaken.

Mye av denne korrespondansen er mellom Øyen og journalister. I følge oversikten har Øyen ikke sendt en eneste epost til helsedirektørene Astrid Eidsvik, Trond Andersen, Daniel Haga og Dag Hårstad. Han har heller ikke sendt en eneste epost til styreledere eller styremedlemmer i de to helseforetakene, selv om Øyen har arbeidet tett sammen med styremedlem Trine Sevaldsen.

Øyen har i perioden en epost til Jonas Gahr Støre fra den 11.desember. Her skriver Øyen om det han mener er en udemokratisk prosess, og ber Støre om at beslutningen om tomtevalg må utsettes.

Omfattende kontakt med AP-topper

Jonas Gahr Støre

Øyen og AP-leder Jonas Garh Støre SMSet ivrig de tre dagene sjukehusstriden ble avgjort.

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

Jan-Erik Larsen åpner Gurisenteret

Per Kristian Øyen har hat tomfattende SMS-kontakt med First House seniorrådgiver og nordmøring, Jan Erik Larsen både før og under styremøtene i helseforetaka.

Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK
Samtidig med oversendelsen av 87 eposter, fikk NRK tilgang på SMS-loggen til Øyen i samme periode. Den inneholder 103 sider med ulike telefonnummer som Øyen har sendt SMS til eller mottat fra.

I løpet av de tre hektiske dagene der sjukehusvalget ble avgjort hadde Øyen kontakt med både Jonas Gahr Støre, Knut Storberget, og AP-mannen Jan-Erik Larsen som var seniorrådgiver i PR- og kommunikasjonsbyrået First House. Der ledet han selskapets avdeling for samfunn og politikk. Øyen hadde også en kort SMS-kontakt med styreleder i Helse Midt-Norge, Ola H. Strand.

Disse SMS-ene vil ikke Øyen gi pressen innsyn i.

Totalt sendte og mottok Øyen 237 SMS i dagene 17-18-19.desember da sjukehussaken ble avgjort.

I tillegg til kontakt med en rekke journalister og ansatte i Kristiansund kommune, har Øyen hatt tett kontakt med forretningsmannen Stig O. Jacobsen og personer knyttet til oljeindustrien i Møre og Romsdal. Øyen har også hatt kontakt med personer knyttet til drift og planlegging ved Ahus i Oslo.

Styremøte helse møre og romsdal

I løpet av tre døgn rundt styremøtene i Helseforetaka sendte og mottok Øyen 237 SMS.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Skyldte på tekniske løsninger først

NRKs innsynskrav i SMS ble først avvist fordi kommunen ikke hadde tekniske løsninger til å tappet Øyens telefon for SMS. NRK oversendte Kristiansund kommune lenker til program som kunne gjøre denne jobben.

27.januar får NRK svar fra Toril Skram Lundberg på vegne av Per Kristian Øyen på vår oppfordring om å frigjøre Øyens SMS-kontakt med sentrale aktører i sjukehussaken og politikere.

Kristiansund kommune er i utgangspunktet av den oppfatning at sykehussaken er en forvaltningssak som ligger under Helse Møre og Romsdal, slik at det som finnes av saksdokumenter vil man få ved henvendelse til Helse Møre og Romsdal.

I forlengelsen av dette antas det at kommunikasjon fra ordfører i sykehussaken ikke er dokumenter som er knyttet til kommunens “ansvarsområde eller til verksemda meir generelt”, jf offentlighetsloven § 4 annet ledd.

Dette er også et prinsipielt spørsmål som kommunen antar at det kan være et behov for å få en rettslig avklaring på, også av hensyn til andre lignende saker/sakstyper.

Ordføreren har likevel allerede fremlagt 87 eposter til belysning av saken.

Ordføreren ønsker igjen å poengtere at det aldri har vært lagt skjul på at det har vært møter og dialog med politisk ledelse med formål å påvirke plasseringen av nytt sykehus i Møre og Romsdal.

Vil ikke svare på om NRK har fått alt

Etter at NRK fikk oversendt 87 eposter fra Øyen ba vi om en spesifisering av hvilke eposter det var gitt innsyn i, og hvilke eposter som er tatt ut.

I epost til Øyen den 22.januar ber NRK om svar på om de oversendte 87 epostene var alle Øyen fikk i perioden august-desember i samband med sjukehussaka.

Vi ba også om oversikt over de epostene som eventuelt var utelatt, og en begrunnelse for dette. Øyen har ikke svart på denne henvendelsen.

Skal journalføres

–Det kan ikke være noen tvil om at når ordføreren engasjerer seg i denne saken så gjør han det i kraft av å være ordfører og en aktør i denne saken. Hans innspill blir derfor en del av kommunens saksbehandling, som skal journalføres etter offentleg- og arkivloven. Det sier jurist Kristine Foss i Norsk Presseforbund.