Vil ikke ha deponi på Raudsand

Et samstemt fylkesutvalg mener at det ikke burde gis tillatelse til deponering av ordinært avfall på Raudsand. Årsaken er at de mener det ikke er godt nok vurdert hvordan deponiet vil påvirke miljøtilstanden i fjorden. Før helga gikk fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik ut og advarte mot det samme.