NRK Meny
Normal

Vil få ned antall ungdomsulykker i trafikken

Satsing mot ungdomsulykker i trafikken får nå fullt fokus framover både fra Statens vegvesen, Trygg Trafikk, politi, fylkesmann og fylkeskommunen.

Trafikktryggingsutvalget i Møre og Romsdal

Trafikktryggingsutvalget i fylket vil nå starte et pilotprosjekt for å få ned antallet ungdomsulykker.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Det er rett å fokusere mot ungdomsulykkene nå, sier leder av trafikktryggingsutvalget, Iver Nordseth (V), med den tragiske russeulykka i Molde i bakhodet.

Iver Nordseth

Iver Nordseth (V) vil jobbe for å unngå ungdomsulykkene i trafikken.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

– Det er fryktelig trist at det skal skje på den måten der. Det viser viktigheten av at en har fokus på rett plass og at en kan unngå slike ting som vi nå har sett i Molde, sier Norseth.

Bidrar med penger til pilotprosjekt

Trafikktryggingsutvalget i fylket vedtok i går å bidra med nesten 600.000 kroner til et pilotprosjekt, der målgruppa er gutter mellom 18 og 24 år.

– Det er to prosjekt. Det ene er mer aktiv bruk av paragraf 34 – førerretten, og det andre er noe vi kaller «Rett på målgruppen» som har fokus på en liten gruppe ungdom som er glad i bil og fart. Den gruppen står for en svært stor del av de ungdomsulykkene vi har. Det satser vi spesielt på i årene fremover, sier han.

Den tragiske russeulykken har også rystet alle som jobber med trafikksikkerhet blant ungdom.

Jan- Erik Myhr

Jan-Erik Myhr i Statens vegvesen skal rundt til de videregående skolene og informere elevene.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

– Det er et veldig tankekors og det påvirker oss veldig sterkt at vi får slike ulykker. Det gjør bare at vi får lyst til å jobbe enda mer for å forhindre slike ulykker, sier Jan–Erik Myhr i Statens vegvesen.

Vil rette fokus inn mot de videregående skolene

Ungdomsulykkene i trafikken er alvorlige, og vegvesenet vil nå rette fokuset inn mort de videregående skolene i fylket.

– Vi ønsker å konsentrere oss mot ungdom med informasjon om hva det innebærer å få førerkort, og at ungdommen også kjenner til hva som kan skje dersom de gjør straffbare handlinger.

Han tror Vegvesenet vil bli oppfattet som veldig strenge, men det mener han er viktig.

– For oss er det viktig at de som holder seg innenfor kravene får ferdes så trygt som mulig på veien. Det har resultert i at mange har mistet førerkortene sine fordi de ikke tilfredsstiller kravene, sier han.