Vil ha veiadresse til alle hytter

Kartverket jobber for at alle hytter skal få sin egen veiadresse.

Kringlevatn turistforeningshytte

Kartverket vil at hytteområdet uten vei skal få områdeadresser. Bildet viser Kringlevatn turistforeningshytte.

Foto: Den Norske Turistforening

Nordmenn tilbringer stadig mer tid på hytta. Samtidig får nødetatene oftere nødanrop fra hytteområder og sliter med å finne fram.

Bare 3 av 10 hytter og fritidsboliger har en eksakt adresse. 285.000 hytter og fritidsboliger er uten. For at det skal bli enklere for redningsmannskaper å finne fram, har Statens kartverket som mål at alle skal ha adresse innen 2015. Røde Kors støtter helhjertet arbeidet for å innføre hytteadresser.

– Når ulykken er ute kan sekunder bety forskjell på liv og død. I Norge har vi svært dyktige nødetater og helsevesen, men det hjelper lite om de ikke finner frem til deg eller dine, sier Lars Atle Skorpen, leder for nasjonal beredskap og hjelpekorps i Røde Kors.

– Adresser alene gir ikke sikkerhet

Ola T. Heggem

Ola T. Heggem er ordfører i Rindal kommune.

Foto: Torbjørn Tandberg

Hyttene skal få en eksakt veiadresse. I hytteområder uten veg, skal fritidsboligene få en områdeadresse.

Rindal kommune på Nordmøre er en populær plass å ha hytte.

Det er i underkant av 1000 hytter i kommunen, og også ordføreren i bygda har hytte her.

– Jeg har stor forståelse for at kartverket vil ha adresser til alle hytter, men samtidig vil ikke det alene gi en sikkerhet for at hjelpen vil komme frem i tide, sier Ola T. Heggem.

Vil fortsatt være avhengig av kjentfolk

Mange av hyttene i kommunene ligger utenfor regulerte områder med vei. En områdeadresse vil kunne gi nyttig informasjon til å søke opp en hytte ved bruk av GPS, men vil ikke kunne gi nok informasjon.

– Det er ikke alltid slik at en GPS peker ut veien som gjør det mulig å komme frem. Vann, elver og andre ting kan komme i veien. Uansett om man har adresser eller ei, vil man likevel være avhengig av folk som kjenner terrenget, sier Heggem.

Klar for ny runde

Ved årsskiftet meldte kartverket at i alt 595.000 personer og hvert femte bolighus mangler veiadresser. I Rindal er de nettopp ferdig med å gi navn til alle veier, men alle skiltene har ikke kommet opp ennå. At hyttene også skal ha adresser var nytt for ordføreren, men han er klar for en ny runde for å sikre liv og helse.

– Det er ikke mer krevende å gi gatenavn til de regulerte hyttefeltene enn til boligfeltene, men jeg er mer reservert til å gi adresser til hyttene ute i terrenget. Der er jeg overbevist om at det er lokalkunnskap som er avgjørende, sier ordføreren.

Hva synes du om at alle hytter skal få adresse? Skriv gjerne i kommentarfeltet.