NRK Meny

Vil ha utdjuping av beredskap

Vigdis Harsvik spør om beredskapen og særleg med tanke på offshore. Ho ber Haga utdjupe vurderingane rundt reisetid.