NRK Meny
Normal

Vil ha slutt på denne miljøsynden

Fylkesmannen reagerer kraftig på ulovlig dumping av forurensede løsmasser. Både private og offentlige er miljøsyndere, ifølge overingeniør Anne Melbø.

Avfallsmasse

Ifølge overingeniøren er det først og fremst sand fra verksted og steder der det skilles ut olje som sannsynligvis er mest forurenset.

Foto: Anne Melbø/Fylkesmannen / NRK

Det skjer omfattende ulovlig håndtering av avfallsmasser i Møre og Romsdal og Fylkesmannen har meldt noen av de verste miljøsynderne til politiet.

Alt fra oppsopet gatestøv eller slam fra tunnelvask, til asfalt- og betongavfall blir enten tippet ut i veikanten, eller deponert på ulovlige steder.

Både private og kommuner er syndere.

– Det er ikke bare kommunene, men det er i hvert fall veldig viktig at kommunene vet hva som er lov og hva som er ulovlig, sier overingeniør Anne Melbø i miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen.

Kostbar deponering

Overingeniør Anne Melbø Fylkesmannen Møre og Romsdal

Overingeniør Anne Melbø hos Fylkesmannen sier de vurderer om det bør etableres flere avfallsdeponi i fylket.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Noen av miljøsynderne vet nok at de gjør noe ulovlig når de kaster eller lagrer forurenset masse, men mange gjør det nok uten å tenke seg om, tror Melbø.

– Det er mye kunnskapsmangel ute og går. Man ser kanskje ikke på disse massene som avfall, men dersom man for eksempel ser på sand fra sandfang, så er ikke det bare å tippe det på nærmeste plass.

– Og det å levere til avfallsplasser koster jo penger. Det er kanskje det som får mange til å snike seg unna?

– Ja, dessuten er det vel så kostbart å ta prøver for å finne ut om sanden faktisk er forurenset eller ikke, sier Melbø.

Vurderer flere deponi

Ifølge overingeniøren er det først og fremst sand fra verksted og steder der det skilles ut olje som sannsynligvis er mest forurenset.

– Og så har man sandblåser-sand, jord, betong og asfalt som kan være farlig for miljøet.

Melbø vedgår at det ikke er lett å bli kvitt sand-avfall i dagens utgave av Møre og Romsdal.

– Nei, per i dag har vi tre aktive deponi, og de ligger i Molde, på Vestnes og i Ålesund. Lengst nord og lengst sør i fylket så skjønner jeg at avstanden kan spille en stor rolle.

Overingeniøren sier hun har vurdert å fremme forslag om å etablere flere deponi som kan ta imot forurenset avfall.

ulovlig avfall

Mange gjør det nok uten å tenke seg om, tror overingeniør Anne Melbø hos Fylkesmannen.

Foto: Miljødirektoratet: Hilde Sundt Skålevåg