Vil ha rapporteringsordning for uønskede hendelser i den kommunale helsetjenesten

Helsestyresmaktene må opprette en meldeordning for uønskede hendelser i den kommunale helsetjenesta på samme måte som det er i spesialisthelsetjenesten.

Runar Finvåg

pasientombud Runar Finvåg vil ha samme meldeordning i den kommunale helsetjenesten som det spesialisthelsetjenesten har.

Foto: Roar Halten / NRK

Det skriver Pasientombudet i sin årsrapport.

– Det fins en del systemer i kommunene som ikke fungerer godt nok og det går på internkontroll, sier pasientombud Runar Finvåg.

I 2012 ble det innført en meldeordning om uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten.

– Den går ut på at når pasienter blir påført betydelig personskade under behandling, eller blir skadet av andre pasienter, så skal det meldes inn en anonymisert melding til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, og det skal lages rutiner på dette.

En slik ordning tror pasientombudet vil være veldig nyttig også for den kommunale helsetjenesten. Finvåg peker på at det allerede fins resultat av ordningen som er innført for spesialhelsetjenesten.

– Eksempelvis ser vi at det er økt risiko for pasientskader ved vikarbruk, forteller Finvåg.

Fylkeslegen er enig

Fylkeslegen i Møre og Romsdal, Christian Bjelke, seier han er enig i at en meldeordning for uønskede hendelser også må omfatte kommunehelsetjenesten.

– Det er en naturlig konsekvens av samhandlingsreformen, sier han.