Vil ha posten som no

Fylkesleiar i Pensjonistforbundet, Mellvin Steinsvoll er kritisk til at Posten vurderer å kutte i postomberinga. Bakgrunnen er mellom anna at talet på brev blir færre, og er meir enn halvert sidan år 2000. Digitalisering har overtatt mykje av kommunikasjonen, men ikkje alle eldre brukar slike løysingar. Steinsvoll meiner posttenesta, slik den er i dag, er eit samfunnsgode som ikkje minst dei eldre nyt godt av.

Mellvin Steinsvoll
Foto: Trond Vestre / NRK