Tror fergekai vil være på plass i Todalen fredag

Fredag kan 35-bilersferga Førdefjord bli satt inn i Todalen, i stedet for den midlertidige løsningen med et landgangsfartøy. Folk fra veidirektoratet i Oslo er allerede på plass, og utstyr til Rykkjem er på vei oppover

Pongtong i Todalen

Utstyret som skal bli til fergekai i Todalen.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

I dag starter arbeidet med bygging av ferjekai som skal plasseres i Todalen på Nordmøre.

– Der starter man monteringen og ordningen av selve fergekaia slik at den egentlig er helt ferdig. Så sleper man den inn i Todalen for å bli ferdig montert der, forteller seksjonsleder i Statens vegvesen, Ole Jan Tønnesen.

Håper de har kai klar fredag

Tønnesen håper kai vil være på plass allerede fredag. Men han reserverer seg mot at arbeidet alltid kan ta lenger tid enn planlagt.

seksjonsleder i Statens vegvesen, Ole Jan Tønnesen

Seksjonsleder i Statens vegvesen, Ole Jan Tønnesen.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

– Vi har hatt samtaler med Fjord 1. De sier at de ønsker å flytte MF Førdefjord, som ligger i Sogn og Fjordane, oppover. Og det vil skje allerede i løpet av dagen eller morgendagen slik at de kan sørge for at fergekai og ferge passer sammen, sier han.

Synes tre avganger er lite

Todalingene er avhengig av å pendle inn og ut av bygda, og varer skal fraktes for å holde bygdesamfunnet i gang. men da krever folket ei ferge som går hyppig, og da spørs det om tre turer per dag er nok.

– Jeg har hørt at befolkningen i Todalen synes det er lite, men vi har formidlet det til Møre og Romsdal fylkeskommune, og det er de som må ta stilling om vi kan utvide tilbudet, sier Tønnesen.

– Men hva med landgangsfartøyet som ble satt inn. Er ikke det bra nok og overflødiggjør ei ferge mens man venter på at veien skal bli reparert?

– Vi skal ikke være avvisende til noen ting vi, men akkurat dette her har vi en dialog med kommunen om. Det er en del spørsmål vi har knyttet til tilbudet. For eksempel om sikkerheten ved den løsningen er godt nok ivaretatt, sier han.

Arbeidet videre

Vegvesenet sine geologer og entreprenøren har hatt møte for å vurdere det videre arbeidet. De har også begynt å se på hvordan de skal sikre veien mot ras utover høsten og vinteren.

– Våre anleggsfolk sier at det ikke er en veldig komplisert situasjon, sier Tønnesen.

Men de må sprenge ut en kile som veien skal gå på for det er glatte svaberg på deler av strekningen. Tønnesen sier at det i seg selv ikke er komplisert.

– I tillegg gjør våre geologer vurderinger om hva som er nødvendig for å sikre seg mot steinsprang og snøskred. Når det gjelder de langsiktige spørsmålene om tunnelløsninger så er det en politisk vurdering. Det er store økonomiske spørsmål som hører hjemme hos Møre og Romsdal fylkeskommune, sier Tønnesen.