Hopp til innhold

Vil ha mer hjemmebasert omsorg

Rokilde sykehjem i Kristiansund blir bygd om til omsorgsboliger, dersom bystyret følger formannskapet.

Rokilde

Avvikling av 32 sykehjemsplasser og mer hjemmebasert eldreomsorg foreslås i den nye pleie- og omsorgsplanen.

Foto: Anne-Mari Flatset / NRK

Tirsdag vedtok formannskapet en pleie- og omsorgsplan med kutt i tallet på sykehjemsplasser og en sterkere hjemmebasert omsorg.

I planen står det at eldrebefolkningen vil øke med rundt 1600 personer i perioden 2016 – 2028, noe som utgjør en økning på 42%. Denne veksten vil føre til større behov for tjenester i hjemmet og alternative tilrettelagte.

– Vi snakker ofte med eldre og de er lei av å kun høre om sykehjemsplasser og institusjoner. De vil høre mer om hvordan de kan bo hjemme lenger, sier varaordfører Line Hoem (Ap).

Regjeringa satte i gang et nasjonalt program med satsing på velferdsteknologi i 2013. Ti prosjekter i totalt 32 kommuner fikk til sammen 28 millioner kroner til å prøve ut ny teknologi, slik at eldre kan bo lengst mulig i egen bolig.

Tror eldreomsorgen blir bedre

Line Hoem

Varaordfører i Kristiansund, Line Hoem, tror eldreomsorgen på sikt vil bli mye bedre.

Foto: Maria Kristina Vevang / NRK

Kristiansund er i en vanskelig økonomisk situasjon og havnet i sommer på Robek-lista. Kommunen har i 2014 brukt rundt 436 millioner kroner netto til pleie- og omsorgstjenester.

Bystyret behandlet i april revideringen av kommunens budsjett for 2015. Innenfor pleie- og omsorg er det flere tiltak som skal redusere kommunen sine utgifter. Avvikling av totalt 32 av 203 sykehjemsplasser er det mest omfattende, står det i pleie- og omsorgsplanen. Hoem mener likevel dette ikke bare er et sparetiltak.

– Dette er en omdreining av hele tanken om fremtidens eldrepolitikk.

– Tror du eldreomsorgen blir bra ved å legge ned 30 sykehjemsplasser?

– Jeg tror måten vi tenker på nå gjør at eldreomsorgen på sikt blir veldig mye bedre. Flere ønsker vil ha velferdsteknologi slik at de kan klare seg selv hjemme. De som er så syk at de skal ha en sykehjemsplass, skal selvfølgelig få det, men veldig mange ønsker å være hjemme.