Vil ha kraftlinje i kabel

Statens landbruksforvaltning mener en kraftlinje i  luftspenn i verdensarvormådet ikke bør tillates. De mener dette vil være et alvorlig inngrep i kulturlandskapet.

Høyspentlinje
Foto: Svein Sundsdal / NRK

Det er i en høringsuttalelse at SLF skriver dette i forbindelse med Statnett sine planer om en 420 kv kraftledning fra Ørskog til Fardal.

Statens landbruksforvaltning mener det er svært alvorlig "dersom de verdier man over lang tid har bidratt til å utvikle, skal bli skadelidende fordi et stort kraftledningsprosjekt gjennomføres på en måte som er mest mulig lønnsom for utbygger og i liten grad tar hensyn til landskap og miljø."

 

Vil svekke næringslivet

SLF mener også at en slik kraftledning vil svekke næringslivets utviklingsmuligheter. De sier videre at verdensarvområdet ved Geirangerfjorden står i en særstilling, men også kulturlandskapet forøvrig representer store verdier i denne regionen.

Som høringsinstans mener de at sjøkabel for deler av traseen bør være et reelt alternativ.

Etterlengtet støtte

Arne Sandnes

Leder for Verdensarvrådet, Arne Sandnes.

Foto: NRK

Leder for Verdensarvrådet Arne Sandnes er glad for at de sentrale politikerne endelig har kommet på banen.

-  Jeg forstår det slik at de også har gått i mot luftspenn i synsvinkel fra verdensarvområdet. Det er svært gledelig at de har landet på det samme standpunktet som Verdensarvrådet og mange andre, sier Sandnes.

- Dette betyr at saken vår står sterkere. Nå har Staten selv sagt at luftspenn er meningsløst, så det gir håp om at vi skal vinne fram med saken vår. Jeg er svært glad, og tror dette går vegen for oss.

 

Les hele høringsuttalelsen her.