NRK Meny

Vil ha hovudkontor til Kristiansund

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik ønskjer at hovudkontoret for Skatteetaten si nye skatteoppkrevjarfunksjon blir lagt til Kristiansund. Han meiner byen treng fleire statlege arbeidsplassar og rår fylkesutvalet til å sette ned ei arbeidsgruppe som saman med Kristiansund følgjer opp dette arbeidet.