– Vil ha ei moderne Grunnlov

Nynorsk kultursentrum vil ha Grunnlova både på moderne nynorsk og bokmål. No ber dei Stortinget trå til.

Nynorsk kultursentrum

Rådsordførar i Nynorsk kultursentrum, Mona Haugland Hellesnes, og styreleiar i Nynorsk kultursentrum, Lodve Solholm.

Foto: Ivar Aasen-tunet/Anders Aanes

Rådet oppmodar Stortinget til å vedta dette i tråd med utvalsarbeid og vedtak i Noregs Mållag i helga.

Nynorsk kultursentrum grunngir dette med fem argument: demokratisering, forståing, jamstilling, moderne lovspråk og autorisert tolking.

Tilgjengeleg for alle

Nynorsk kultursentrum meiner at Grunnlova er viktig for allmenne ordskifte om folkestyre og samfunnsutvikling.

– Å gjere Grunnlova tilgjengeleg på både bokmål og nynorsk er å gjere grunnlaget for folkestyret tilgjengeleg for veljarane og for eit endå betre ordskifte om demokrati på norsk, skriv stiftinga i ei pressemelding.

Språk endrar seg med tida

I si tid blei Grunnlova skriven på det samtidsspråket som då gjaldt. Det går fram i pressemeldinga at språk endrar seg heile tida, og skilnaden er svært stor mellom det danske skriftspråket som blei brukt i 1814 og det bokmålet som blir brukt i Noreg i dag.

– Avstanden til moderne nynorsk er enda mykje større. Dei som vedtok lova gjorde det klart at Grunnlova skulle og måtte oppdaterast i takt med samfunnsutviklinga.

Uoffisiell utgåve i 150 år

Også Noregs Mållag krev at Grunnlova kjem på nynorsk, når ho no skal reviderast av Stortinget i mai.

Det har funnest nynorskutgåver av Grunnlova i om lag 150 år – men utan offisiell godkjenning.