Vil ha flomvann til Aursjødammen

Melvin Steinsvoll i Nesset mener det vil være veldig fornuftig å føre flomvann fra Dombåsområdet til Aursjødammen slik at vannet kan brukes til kraftproduksjon.

Aursjødammen

Vannet fra Dombås kan føres hit til Aursjødammen og utnyttes til kraftproduksjon

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Utgangspunktet er ønsket om mere ren kraft, sier det gamle Arbeiderpartikjempen og LO-lederen i Møre og Romsdal.

Vil motvirke flom i Gudbrandsdalen

Et rør fra Dombås til Aursjøen vil være et miljøprosjekt som også vil motvirke at flomvannet kommer inn i Gudbrandsdalslågen og skaper flom i dalføret, sier Steinsvoll.

Melvin Steinvoll

Melvin Steinsvoll er sikker på at det vil lønne seg å føre flomvannet fra Dombås til Aursjøen

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Smeltevann fra Dovre og Dombåsområdet skaper stadig vårflom. Om våren samler dette vannet seg i elvene Grøna og Jori nord for Dombås før det renner inn i Lågen.

Rør til Aursjøen

Melvin Steinsvoll ser for seg at det bores et rør i fjellet fra Dombås til Aursjøen. Derfra ledes vannet til Eikesdalen og det blir produsert kraft.

Monstermaster ved Aursjøen

Det bli enda mer kraft i disse strømledningene hvis det kommer mer vann til Aursjøen

Foto: Olav S. Hustad

– Aursjøen har nok kapasitet og da får vi også opp vannstanden i Aura, sier Steinsvoll.

Selv om vannet bare kan utnyttes i deler av året er han helt sikker på at det vil være lønnsomt. Han viser også til at det er mange slike steder i landet hvor det er flomvann som kan utnyttes til strømproduksjon.