Vil ha flere leger

Legemangelen brer seg om i norske kommuner og operasjonssaler. Helsedirektoratet forslår 200 nye stillinger for nyutdannede leger, skriver Aftenposten. Ved forrige opptak var det 1.300 søkere til 456 LIS1-stillinger, som er stillinger for nyutdannede leger som skal ut i spesialisering. Dermed er det mange nyutdannede som går glipp av spesialiseringsmuligheten. Helsedirektoratet begrunner de nye stillingene med at kommunehelsetjenesten har fått flere oppgaver, behovet for fastleger har økt og at ventelistene må bli kortere.