Hopp til innhold

Tror funksjonsfordeling vil gjøre ubotelig skade

Ordfører Arild Iversen i Volda mener at en funksjonsfordeling mellom sjukehusene i Møre og Romsdal vil gjøre ubotelig skade uten at det gir noen større innsparing økonomisk.

Ordfører Arild Iversen i Volda

Ordfører Arild Iversen (KrF) i Volda mener at lokalsjukehuset i Volda må beskyttes fra funksjonsfordeling.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Helse Møre og Romsdal har nå satt i gang en prosess som innebærer at viktige funksjoner og oppgaver blir samlet på færre sjukehus. Vedtaket skal fattes i desember, og ordfører i Volda mener at hele prosessen bør stoppes.
– Jeg tror at helseforetaket, i sin iver etter å tilfredsstille Helse Midt- Norge, kan stå i fare for å gjøre ubotelig skade på pasienttilbudet i hele fylket, sier Iversen (KrF).

– De har ikke dokumentert bedre kvalitet

Iversen sier at alle kan se at helseforetaket er i en nesten umulig økonomisk situasjon, med altfor store krav på seg til å finne inndekning for utfordringene de står over for.

– Men helseforetakets ledelse argumenterer jo, og vil argumentere for, at det gir bedre kvalitet?

– Det har de ikke dokumentert så langt. Så langt har de bare dokumentert og vært opptatt av økonomiske innsparinger. Det forholder jeg meg til. Hvis de ønsker å dokumentere kvalitet, så må de begynne å synliggjøre det, sier Iversen.

Vil beskytte lokalsjukehuset

Volda-ordføreren er opptatt av å beskytte lokalsjukehuset i Volda.

– Vi vet at vårt lokale sjukehus levere god kvalitet. De rekrutterer godt, og de gir tjenester til pasienter i et større og større omland, sier Iversen.

Han mener at så mange som tjue prosent av pasientene som kommer til kirurgisk behandling i Volda, kommer fra Nordfjord.

– Det er på tide at helsedepartementet rydder opp i dette slik at de som bor i Nordfjord får rett til korteste vei til sjukehus, og det er faktisk i Volda.

– I regjeringsplattformen skriver de to regjeringspartiene at de vil stoppe nedleggelsen av akutt- og fødeavdelinger som ikke er begrunnet i kvalitet og pasientsikkerhet. Vil dere bruke det for det det er verdt?

– Ja, vi er i gang med å utfordre den nye regjeringen på dette. Og det er klart at når de sier at de skal stoppe i påvente av, så er det en tydelig beskjed og vi forventer at helseministeren følger opp denne plattformen overfor Helse- Midt-Norge og at dette blir forkynt nedover i systemet, sier han.

Vedtaket om å legge ned akuttilbud i Volda kan bli stoppa av regjeringa. Det tror ordfører Arild Iversen i Volda. Han meine ledelsen i Helse Møre og Romsdal ikkje kan ha lest regjeringas politiske plattform godt nok.