Vil kartlegge før jul hvor dette vogntoget kan kjøre

Før jul skal Vegdirektoratet ha klart hvilke fylkesveier de vil gi klarsignal til vogntog over 60 tonn.

Tømmertransport

Tømmerbilene blir fort opp mot 60 tonn når dem er fullastet og da får dem problem med fylkesveier med maks akseltrykk på 8 tonn om sommeren og 10 tonn vinterstid.

Foto: Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Før jul skal Vegdirektoratet ha klart hvilke fylkesveier de vil gi klarsignal til vogntog over 60 tonn. Det sier pressesjef i Vegdirektoratet Kjell Bjørn Vinje. Samferdselsdepartementet har åpnet for å tillate 60 tonn.

Pressesjef i Statens vegvesen Kjell Bjørn Vinje

Pressesjef i Statens vegvesen, Kjell Bjørn Vinje.

Foto: Henriette Erke Busterud

– Vi legger til grunn her at der hvor det er mulig så skal vogntog på 60 tonn kunne bruke veinettet. Men det er ikke alle deler av veinettet som tåler den tyngden. Det kan være broer og andre installasjoner som vil knele for den trafikken som 60 tonn innebærer, sier pressesjef Kjell Bjørn Vinje i Vegdirektoratet.

Fullfører kartleggingen

Tømmerbilene blir fort opp mot 60 tonn når dem er fullastet og da får dem problem med fylkesveier med maks akseltrykk på 8 tonn om sommeren og 10 tonn vinterstid.

Samferdselsdepartementet ga i september Vegdirektoratet i oppdrag å åpne for 60 tonns vogntog. Nå fullfører Vegdirektoratet kartleggingen og så blir det opp til hver enkelt kommune og fylke hvordan de håndterer dette.

Spørsmålet er hvilke veier som tåler akseltrykket, og vegeierne, kommuner og fylkeskommunen, har siste ordet.

– Vi satser på å ha det klart før jul, og da blir det opptil veieierne og det er i stor grad fylkesveier og kommunale veier det er snakk om, til å gjøre sine egne vurderinger om veier skal rustes opp til å tåle denne veksten, eller om man skal si nei til 60 tonn, sier Vinje.

Siste video/lyd

Ein fem år lang krangel etter rehabilitieringa av Freifjordtunnelen, hamnar no i forliksrådet. 
Statens vegvesen meiner ei svakheit i plastduken som ble laga, kan gi ekstrakostnader i hundremillionar-klassen.
Ålesund kommune har kome på kant med delar av kulturlivet i byen. Då det kom fram at mellom andre Matfestivalen ikkje lenger får halde til på sin tradisjonelle plass midt i sentrum - har mange års irritasjon kome til overflata.
Utdanninga for fagarbeidarane i maritim industri kan bli endra. Ei fersk masteroppgåve konkluderer blant anna med at ein må sjå på heile utdanningsløpet - og at haldninga til yrkesfaga må bli betre.