NRK Meny
Normal

Vil etablere seks nye asylmottak

UDI ønsker nå å etablere seks nye asylmottak i Norge. Strømmen av asylsøkere øker, og nå utlyses en landsomfattende anbudskonkurranse for å skaffe flere plasser i asylmottak.

Leikeapparat i asylmottak

Tallet på asylmottak i Norge skal opp etter økningen i tallet på asylsøkere. UDI vil nå ha 6 nye asylmottak i Norge.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

I vinter opplevde Norge en nedgang i antall asylsøkere. Men nå har trenden snudd og strømmen av asylsøkere øker. Anbudskonkurransen som UDI nå har lyst ut gjelder 13 mottak, der 6 av dem er nyetableringer.

Per Engan Skei, assisterende avdelingsdirektør i UDI
Foto: UDI

– Etter en nedadgående trend i vinter, har det i løpet av våren kommet langt flere asylsøkere. Selv om vi har en buffer som tar de bråeste svingningene, må vi av og til legge ned eller opprette nye mottak. Nå har vi kommet til et punkt hvor vi må opprette flere plasser, sier fungerende avdelingsdirektør Per Engan-Skei i region- og mottaksavdelingen i UDI.

Nye mottak over hele landet

UDI ønsker nye asylmottak over hele landet, og har fordelt nyetableringene på de forskjellige regionene.

Her vil UDI ha nye asylmottak

Region

Antall mottak

Tilbudsfrist

Kommentarer

Sør

2

29/8

 

Indre Østland

1

29/8

 

Indre Østland

1

14/8

Lundeskogen. Kun drift

Vest

2

8/8

Kun Hordaland og Sogn og Fjordane

Nord

4

1/8

 

Midt-Norge

3

21/7

 

Engan-Skei understreker at antall asylsøkere varierer sterkt fra uke til uke, og at UDI vil følge nøye med på hvor stort behovet for mottaksplasser er til en hver tid.

Det kommer stadig flere asylsøkere fra en rekke land. Mens det kom 0 asylsøkere fra Ukraina i januar kom det 21 fra dette landet i juni. Statistikken viser en jevn økning fra Syria. Og mens det kom litt over 200 fra Eritrea i januar, er dette tallet økt til over 600 i juni.

– Reduksjonene var forhastet

I Ålesund har selskapet Hero drevet asylmottak i 6 år. Mottaket hadde ved årsskiftet totalt 200 mottaksplasser, men fikk i vår beskjed om å kutte 40. Med det økende behovet for plasser mener Hoff at kravet om reduksjon var forhastet.

Olav Hoff

Olav Hoff er daglig leder for Heros asylmottak i Ålesund.

Foto: Ole-Ottar Høgstavoll / NRK

– Nå fremstår politikken fra i vinter som forhastet. Vi fikk beskjed om at vi måtte kutte alle tilleggskontrakter. Det ville ha vært langt bedre om vi fikk jobbe langsiktig, og slippe en slik jo-jo-jobbing. En langsiktighet ville trolig også gi bedre økonomi i asylmottakene, sier Hoff.

– Strammere økonomi

Hoff forteller også at det er blitt langt mindre attraktivt å drive asylmottak. Rammene er blitt trangere og de får nå langt mindre overføringer pr. asylsøker enn før.

– Vi har redusert antallet ansatte fra 8 til 6,2 stillinger. Så her ligger det politiske føringer om at vi skal bruke mindre penger på hver enkelt asylsøker enn før, sier Hoff.

UDI varsler at det kommer enda flere utlysinger av kontrakter som gjelder drift av asylmottak. Dette gjelder driften av de eksisterende transittmottakene på Hvalsmoen og Haslemoen.