Vil drive ettersløkking

Brannvesenet vil få kontroll på staden og drive ettersløkking utover natta. Personane i det næraste av dei fire nabobustadane som vart evakuerte får ikkje flytte heim i kveld grunna røykskadar, melder politiet. Personane i dei tre andre bustadane kan flytte heim.