FrP vil bygge ut mer vannkraft

Oskar Grimstad (Frp) vil at regjeringen skal satse mer på vannkraft.

Kraftverk

Fremskrittspartiet mener at regjeringen må satse mer på vannkraft.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Oskar Grimstad

Oskar Grimstad mener at det er oppsiktsvekkende at regjeringen ikke utnytter vannkraft mer.

Foto: Trond Vestre / NRK

I forslaget fra Frp som legges frem for Stortinget i dag, ber de regjeringen om å legge frem en egen stortingsmelding for vannkraftpolitikk.

Overdreven frykt

– Norsk energipolitikk har lenge vært preget av at passivitet og overdreven frykt. Man har trodd at den beste miljøløsningen i kraftsektoren har vært ikke å bygge ut ny kraftproduksjon. Som følge av det, er Norge i perioder nettoimportør av kraft, også kraft som kan være basert på kullkraft, sier medlem av Stortingets energi- og miljøkomité Oskar Grimstad i Fremskrittspartiet.

LES OGSÅ:

Ivareta verneinteressene

Han avviser at forslaget vil rasere norsk natur, og viser til at kun et fåtall av norske elver i dag har kraftproduksjon.

– Vi snakker ikke om nye, og svære oppdemninger. Den tid er forbi. Med dagens teknologi kan man bedre utnytte vannressursene og samtidig ivareta verneinteressene, sier Grimstad.

Han mener at produksjon av vannkraft er godt tiltak i klimadebatten, som samtidig vil gi grunneiere et stort økonomisk løft.

Stort potensial

Sverre Devold

Sverre Devold i Tafjord Kraft mener det fortsatt er et stort potensial i vannkraft, men at utfordringen er det svake kraftnettet.

Foto: Trond Vestre / NRK

Administrerende direktør i Tafjord Kraft, Sverre Devold, tviler på at det er behov for ny stortingsmelding.

Men han mener det har vært for lite fokus på vannkraft de siste årene. Det politikerne har pratet om er vindkraft, mener Devold.

Utfordringen er kraftnettet

– Etter vår oppfatning er det fortsatt et stort potensial for utvikling av vannkraft, sier Devold. Det er nå et stort antal vannkraftprosjekt i utvikling på Vestlandet. Utfordringen er et svakt kraftnett.

– Prosjektene er avhengig av linjen mellom Ørskog og Fardal.