Vil bygge fire hurtigruter

Skipsreiar Per Sævik frå Herøy ønskjer å ta opp kampen med Hurtigruten om å trafikkere strekninga Kystruta Bergen-Kirkenes. Han planlegg no å bruke tre milliardar kroner på bygging av fire miljøvenlege skip, skriv Nett.no. Det er familieselskapet Havila Kystruten som har lagt inn anbodet og Havila Management skal administrere dei 300 tilsette på skipa om Sævik får anbodet. Investeringane skal vere ein del av Havila Holding si satsing på reiseliv, skriv Nett.no