Vil bruke mer av oljefondet

Regjeringen vil bruke 2,9 prosent av oljefondet, 238 milliarder kroner, i revidert nasjonalbudsjett. Den høye uttaksprosenten har sammenheng med uroen i finansmarkedene, som førte til at fondet er 500 milliarder mindre verdt enn tidligere anslått.