Normal

Vil bøtelegge ulovlig sykling i tunneler

Politiet vurderer nå å bøtelegge syklister som til tross for forbud, sykler i tunnelene. – De skaper trafikkfarlige situasjoner, mener politiet.

Adrian Lund

KAN FÅ BOT: Syklister i tunneler skaper trafikkfarlige situasjoner, mener politiet som nå vurderer bøtelegging for brudd på forbud. Her et eksempel på en tunnel uten sykkelforbud.

Foto: Adrian Lund

Den siste tiden har flere tunneler blitt stengt på grunn av syklister som sykler der det er forbudt. Nå er politiet lei.

– Det er forbudt å gå og sykle der det står skilt om dette, sier konstituert politimester i Nordmøre og Romsdal politidistrikt, Ove Brudevoll.

Han sier at når det står forbudsskilt før en tunnel er ikke bilistene oppmerksomme på at de kan støte på fotgjengere eller syklister inne i tunnelene.

– Det skaper trafikkfarlige situasjoner, sier Brudevoll.

Ove Brudevoll

Konstituert politimester for Nordmøre og Romsdal, Ove Brudevoll, vil vurdere å gi bøter til syklister som bryter tunnelforbudet.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Økende problem i sommer

Når politiet har rykket ut og fjernet syklister fra tunnelene så langt i sommer har de orientert om forbudet, og ikke skrevet ut bøter. Men nå vurderer de å forandre praksis.

– Ellers i året er ikke dette noe problem, men spesielt nå i sommer har det vært et økende problem med flere tilfeller der tunneler er blitt stengt på grunn av dette, opplyser Brudevoll.

Vurderer bøtelegging

Han sier at politiet har grunnlag for å bøtelegge slike tilfeller med et forenklet forelegg.

– Om det vil løse problemet vet vi ikke, men vi vil nå vurdere om vi skal begynne å bøtelegge slike forseelser i form av forenklede forelegg, sier Brudevoll.

Dersom politiet innfører bøtene vil turen gjennom tunnelen koste syklistene som blir tatt 900 kroner.