Vil belønne miljøvennlige cruiseskip

Norges største cruisehavner vil friste med lavere priser for de mest miljøvennlige skipene.

Geiranger

Det kan være trangt på fjorden i Geiranger på de travleste dagene. Nesten 200 skip besøker fjorden i løpet av året.

Foto: Lena Høyberg / NRK

Cruisetrafikken langs norskekysten har hatt solid vekst de siste årene, og den fortsetter å vokse. På 15 år har antallet cruiseturister som besøker Norge vokst fra 200 000 til 700 000 fordelt på nesten 2 000 årlige anløp, viser tall fra Transportøkonomisk institutt. Dette skaper arbeidsplasser, men også miljøutfordringer.

Økonomiske fordeler

Nå vil de største cruisehavnene bruke en modell de kaller Enviromental Port Index (EPI) for å måle utslippene når skipene ligger ankret opp eller til kai. På dette tidspunktet er skipene som hoteller å regne, og det er disse utslippene man nå vil ta grep rundt. Så skal det jobbes med å koble miljøpåvirkningen til pris i havnene, og dermed kunne friste med økonomiske fordeler til de mest miljøeffektive skipene.

– Vi vet at rederiene er sensitive til kostnader, sier Even Husby i Bergen og Omland havnevesen.

Even Husby

Even Husby i Bergen og Omland havnevesen er prosjektansvarlig.

Foto: DAG HARALD KVAMMEN ANDERSEN / NRK

På sikt håper man at prosjektet kan kobles opp mot mange av de ulike kostnadene rederiene har ved anløp i norske havner, og dermed bli en effektiv gulrot.

Nå skal de jobbe sammen med klassifiseringsselskapet DNV GL for å utvikle modellen. Tanken er at alle skip forhåndsklassifiseres, så får de mulighet til selv å melde inn miljøvennlige tiltak om bord som kan honoreres med lavere avgifter. Slik håper de å tilrettelegge for større åpenhet rundt cruisenæringen og hva som faktisk gjøres for å redusere utslippene.

Fra før finnes det en modell for å måle utslippene når skip er i bevegelse (ESI). Ulempen er at dette er en frivillig ordning der få skip er registrert og man får ikke den ønskede effekten. Derfor vil man nå gjøre denne forhåndsvurderingen obligatorisk. Rederiene får vite at de har en slik rating og kan iverksette tiltak for å en bedre miljøvurdering.

– Vi må stille krav til næringa, sier Even Husby, og tror den nye metoden vil gi langt større spillerom for havnene til å honorere de grønne.

I første omgang er det luftutslipp, senere kan man blant annet bygge inn målinger av støy, avfallshåndtering og utslipp av kloakk inn i modellen.

Balansegang

Geirangerfjorden i Stranda kommune i Møre og Romsdal er blant de mest populære destinasjonene. Cruisetrafikken er velkommen fordi den er svært viktig for fremtidig verdiskapning og attraktive arbeidsplasser, men Stranda hamnevesen ønsker de mest miljøvennlige skipene.

Havnesjef i Stranda Rita Berstad

Rita Berstad Maraak er havnesjef i Stranda kommune.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

– Denne næringen gir store positive ringvirkninger. Ikke bare for lokalsamfunnene, men for hele landet. En må derfor finne en god balansegang der både miljø, sikkerhet og næringsutviking blir tatt vare på. Vi er svært fornøyd med dette prosjektet, sier Rita Berstad Maraak, som er havnesjef i Stranda kommune.

Målet er er at denne modellen skal være fullt funksjonell i løpet av et par år.