NRK Meny
Normal

Første steg mot ny sydside i Ålesund sentrum

Hvilken vei kjører du når du er på vei til jobb eller skole? Et dansk firma gjennomfører trafikktelling for å finne ut hva som er problematisk med dagens kjøremønster i Ålesund.

Ålesund sydside

Slik kan Ålesund sentrum bli en gang i fremtiden.

Foto: Jaja architects og Harald Valderhaug

Tom Rian

Planlegger i Ålesund kommune Tom Rian sier Ålesund sentrum har en del utfordringer.

Foto: Torild Øvrelid / NRK

– Dette er det første synlige beviset på at en ny sydside i Ålesund er i gang, sier Tom Rian, planlegger i Ålesund kommune.

LES OGSÅ:
Slik kan Ålesund bli om 10 år


I dag blir trafikken inn og ut av Ålesund sentrum telt. Tellingen er et synlig tiltak i arbeidet med å utforme den nye sørsiden av byen, som etter hvert skal omfatte både boliger, forretninger, skole og et nytt kulturkvartal.

Det er det danske firmaet Via Trafik som gjennomfører trafikktellingen for å finne ut hva som er problematisk med dagens kjøremønster og hvordan en kan løse det.

– Vi registrer trafikken i dag for å få et bilde av hvordan trafikken avvikles, både i forhold til trafikkmengde, hvilket kjøremønster, og hvilke veier folk kjører, sier planlegger Cecilie Sommer.

– Trafikken stopper opp

Tellingen foregår både manuelt, og ved elektroniske terminaler hvor nummerplatene. Sommer mener det er viktig å registrere trafikken på en helt vanlig arbeidsdag.

– Det er for å ha et representativt bilde av de vanlige trafikkproblemene som dominerer mest. Det er viktig å ikke gjøre tellingen i en helg eller i feriedagene, sier Sommer.

– Hva er den største utfordringen med trafikkbilde i Ålesund sentrum?
– Nå er vi ikke ferdig med analysen, men den største utfordringen ligger på Hellebroa hvor det dannes en flaskehals og bilene stopper opp.

– I Norge er trafikantene veldig flinke å stoppe for fortgjengere så hver gang noen skal over stopper trafikken opp, sier Cecilie Sommer.

Cecilie Sommer

Cecilie Sommer sier den største utfordringen er trafikken ved Hellebroa i sentrum.

Foto: Torild Øvrelid / NRK

I forhold til den fremtidige utformingen av sydsiden i Ålesund sentrum, er det viktig den ikke skaper større trafikkproblemer mener trafikkplanleggeren.

– Målet er at det blir bedre enn i dag, sier Sommer.

Utfordringer i Ålesund sentrum

– I den gamle planen var en del av kritikken at en god del av trafikkløsningen tok for stor plass. Nå må vi få oversikt over kjøremønsteret slik at vi kan bruke det når vi utformer den nye planen, sier Tom Rian, planlegger i Ålesund kommune.

Hellebroa og Brosundet i Ålesund

Hellebroa og Brosundet i Ålesund i dag.

Foto: Liv Sand

– Er Ålesund sentrum spesielt krevende når det gjelder trafikkmønster?

– Spesielt krevende kan det være. Vi har en del utfordringer og en topologi som ikke lar oss bygge en ringvei, sier Rian.

Ifølge Rian ønsker kommunen å skape en best mulig løsning for fremtiden.

– Vi legger opp til at det skal bli en ny bro over Brosundet, så løsningen over hellebroa blir helt klart viktig.

Hellebroa i framtida

Hellbroa i Ålesund i fremtiden.

Foto: Jaja Architects

Men første steget, er trafikktellingen, og en onsdag midt i februar er ikke en dårlig dag å gjøre det på mener planleggeren.

– Det er en god dag å gjennomføre trafikkanalyse på. Og det regner ikke heller, sier Tom Rian, som er planlegger i Ålesund kommune.