NRK Meny

Treng hjelp frå Heimevernet dersom skredet ikkje snart går

Dag inn og dag ut står politi og Sivilforsvaret på vakt for å sikre at folk ikkje tek seg inn i det rasfarlege området på Horgheim i Rauma. Dersom det tar vekevis før skredet kjem, må politimeisteren be om hjelp frå Heimevernet.

Politi

Det varsla skredet ved fjellet Mannen kan dra ut i tid. For politi og Sivilforsvar er det krevjande å halde vakt heile døgnet.

Foto: Sara Lovise Roaldset / NRK

Artikkelen er mer enn to år gammel.

Politimester i Nordmøre og Romsdal politidistrikt Arnstein Nilssen ved Mannen i Rauma

Politimeister i Nordmøre og Romsdal, Arnstein Nilssen, var ved fjellet Mannen førre veke.

Foto: Lena Høyberg / NRK

For fire veker sidan slo geologar frå Åknes Tafjord beredskapssenter alarm om at rørslene i eit fjellparti i fjellet Mannen auka faretrugande. Raumabanen vart seinare stengt forbi Romsdalen og dei som bur i området vart evakuerte. Den siste veka har politi og Sivilforsvaret halde vakt i det rasfarlege området. Geologane veit at skredet kjem, men ikkje når.

Må be Heimevernet om hjelp

Politimeister Arnstein Nilssen seier det er utfordrande å ha vakthald heile døgnet.

– Til lengre tid som går, dess meir krevjande er det. Vi må forsøke å dimensjonere dette etter behov, slik at vi ikkje brukar opp det mannskapet vi har, seier Nilssen.

Dersom det varsla skredet dreg ut i tid, vil politimeisteren be Heimevernet om bistand.

LES OGSÅ:

Sikre liv og helse

Politiet får fortløpande vurderingar frå geologane som måler rørslene i fjellet. Etter fleire dagar med jamn fart i rørslene, auka farta i helga auka på grunn av nedbør. I dag klokka 14 viste målingane at det er eit jamt sig i fjellet.

– Sjølv om det har vore rolegare i fjellet, kan dette fort endre seg når vêret skiftar, seier Nilssen.

Vurderer vassbombing

Politiet og Rauma kommune har bede NVE å vurdere om skredet kan løysast ut gjennom vassbombing. Det vil seie å bruke eit brannhelikopter som spyler vatn i fjellet. NVE har uttalt til NRK at dette ikkje er noko lettvint løysing og at ein må bruke tid på å vurdere konsekvensane. Enn så lenge er det ikkje aktuelt verken å opne Raumabanen for godstrafikk eller la dei evakuerte flytte tilbake.

– Vi baserer oss på risikovurderingane vi får, slik at ingen vert utsett for fare, seier Nilssen.

Ventar på signal

Heimevernet har hatt beredskapsplanane klare sidan geologane varsla om at rørslene i fjellet auka. Rauma HV-område vart gjenoppretta i haust og no ventar dei berre på å få beskjed frå politimeisteren.

– Varslingslista vår var ferdig for fire veker sidan. Vi er klare når vi får beskjed om at det er behov for vår hjelp, seier presseoffiser for HV11, Erik Hattrem.

Direkte: Bilder fra fjellet Mannen.
Det er ei stor utfordring for Rauma kommune å hjelpe dei elleve som er evakuerte i samband med Mannen-dramaet. Kommunen må finne nye og betre bustader - dersom det går lang tid før fjellpartiet rasar ut.
Næringslivet og reiselivet i Rauma seier rett ut at all ventinga på Mannen er god reklame. Reiselivsnæringa trur dei vil oppleve endå meir interesse frå turistar etter all medieomtalen den siste veka

Siste video/lyd

Dei fleste har meir enn nok med å SJÅ utfor kanten på den hundre meter høge Zakariasdammen i Tafjorden på Sunnmøre.
Men det finst folk som vil betale for å få seg ein luftig tur. Og frå neste veke av kan dei gjere akkurat dét...
Fiskesperra som skal redde den nasjonale lakseelva Driva, blir slakta av ekspertar på behandling av gyrosmitte. Miljødirektoratet er ansvarleg for prosjektet til seksti millionar kroner. Dei meiner det trengst berre små justeringar.
Eit heilt spesielt forskingsprosjekt er i gang ved Runde i Herøy. Aldri før er det gjort ei så stor undersøkning med bruk av ny teknologi langs kysten for å kartlegge øko-miljøet. Målet er mellom anna å finne ut kvifor bestanden av toppskarv og lundefugl går så kraftig ned.