NRK Meny
Normal

Vil at lærerne evalueres etter loven

Steinar Reiten (KrF) mener at fylkets eget regelverk om undervisningsevaluering er i strid med personopplysningsloven. Nå håper han å få til endringer.

Steinar Reiten
Foto: Trond Vestre / NRK

I årevis har lærere i videregående skole blitt evaluert av elevene og fått tilbakemelding på undervisningen. Regelverket sier at alle lærere må bli evaluert i minst et fag i løpet av året, og opplysningene blir lagret i en database.

Steinar Reiten (KrF) i Utdanningsutvalget mener at regelverket er i strid med personopplysningsloven.

– Loven sier at det skal innhentes samtykke fra dem som får lagret sine opplysninger. De opplysningene som kommer frem gjennom en undervisningsevaluering er å forstå som taushetsbelagte. Spørsmålet er om man da har lov til å innhente disse opplysningene uten lærernes samtykke, sier han.

– Fylkets regelverk er problematisk

Reiten tok opp problemet med utdanningsutvalget i dag, og fikk god respons. Utdanningsavdelingen skal nå gi en juridisk betenkning på problemet.

– En annen ting som har vært problematisk med regelverket til fylket er at fylket selv sier at opplysningene er underlagt taushetsplikt, men i det samme regelverket blir lærerne pålagt å drøfte resultatet av undervisningsevalueringene med sine elever i klassen, forteller Reiten.

– Og elevene er ikke underlagt taushetsplikt, så da blir det nokså selvmotsigende når taushetsplikten blir brutt av læreren selv som må utlevere opplysningene til sine elever, utdyper han.

Reiten mener imidlertid at undervisningsevalueringen burde bestå, men i en annen form.

– Undervisningsevaluering er et godt egnet redskap for å finne ut hvor god undervisningen er ved de forskjellige skolene, men det er det rundt frivilligheten som må avklares. Skal vi fortsette med det i fremtiden mener jeg at det burde være frivillig både for lærere og elever å delta i den undervisningsevalueringen, sier politikeren.