Vil at andre skal lære av Ålesund sjukehus

ÅLESUND (NRK): Lungeavdelingen reduserte ventetiden kraftig i løpet av to år.

Bent Høie og Espen Remme

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H)mener sykehusene må bli flinkere til å kopiere kolleger som lykkes. Direktør i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme, synes arbeidet på lungeavdelingen har vært forbilledlig og vil ta med seg tenkingen til andre deler av helseforetaket.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Helseminister Bent Høie (H) presenterte onsdag morgen nye tall for ventetid ved sykehusene i Norge på et besøk ved sjukehuset i Ålesund. De fire første månedene i år ventet pasienter på landsbasis i gjennomsnitt 56 dager. Det er seks dager mindre enn på samme tid i fjor.

Jobbet systematisk for å få ned ventetiden

I Møre og Romsdal ligger gjennomsnittet på 54 dager og under besøket fikk ministeren høre om et av prosjektene sjukehuset har hatt for å redusere ventetiden.

Kjetil Roth

Kjetil Roth er seksjonsoverlege på lungeseksjonen ved Ålesund sjukehus.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

– Veldig mange pasienter måtte vente veldig lenge, og dette ville vi gjøre noe med, forteller seksjonsoverlege Kjetil Roth.

Han forklarer at etter at pasienter er henvist til spesialisthelsetjenesten får man ulik frist avhengig av diagnose. Det Roth og kollegene så var at veldig mange pasienter ble satt opp om et halvt år, fordi de hadde frist til helsehjelp om et halvt år. For å få ned ventetiden bestemte de seg derfor for å slutte å forholde seg til frist for helsehjelp, og heller forholde seg til en intern hastegrad. Fristen ble fortsatt satt til et halvt år, men pasienten fikk likevel komme inn i løpet av tre uker. Ved å gjøre dette måtte de i et halvt år behandle både dem som allerede hadde ventet seks måneder, i tillegg til de nye pasientene.

Sykepleierne tok deler av legejobben

Men å ta unna så mange pasienter var ikke enkelt og de måtte sette inn flere tiltak og prioritere. Noen pasienter ble behandlet ved en annen avdeling, noen ble sendt til en avtalespesialist, og de brukte leger som var under spesialistutdanning i poliklinikken. Likevel var ventetiden lang.

– Den store gruppen var pasienter med søvnapné som allerede hadde ventet i seks måneder. Så der måtte vi gjøre noe med hele utredningen for å få dette til, sier Roth.

Disse pasientene fikk tidligere time hos spesialist når de kom til utredning. Nå gikk sykepleierne inn og gjorde deler av legejobben ved å gå gjennom sykdomshistorikk, medisinbruk og symptom.

– De pasientene som ikke hadde snorkesyke, fikk bare et brev med resultat. Og når spesialisten som tolket undersøkelsen mente at pasienten hadde søvnapné og trengte behandling, var det legene under spesialistbehandling som snakket med pasienten. Slik fikk de andre legene en helt annen kapasitet.

Dermed klarte de å holde fristen for dem som var satt opp fra før, samtidig som de behandlet nye pasienter raskere.

– Fra 1. januar 2015 til 1. januar 2017 gikk avdelingen fra en gjennomsnittlig ventetid på 128 dager til en ventetid på 29 dager.

Roth understreker at ventetiden på avdelingen har variert mye, og at de har hatt forskjellige tall gjennom perioden. I tillegg var det ikke ventetid for kreftutredning.

– Derfor har vi ikke ryddet opp i alt. Vi har gjort flest endringer for de pasientene som måtte vente veldig lenge.

– Bør kopiere modellen

Bent Høie

Helse- og omsorgsministeren besøkte sjukehuset i Ålesund onsdag.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Helseministeren synes måten de har gjort det på ved sykehuset i Ålesund er et godt eksempel på hvordan man kan få redusert ventetiden.

– Denne modellen fra Ålesund sjukehus bør kopieres både av andre avdelinger på sykehuset, og andre sykehus, sier Høie.