Vil arbeide stegvis med oppretting

Det kan ta to, tre dagar å rette opp KV «Barentshav», seier Even T. Remøy, dagleg leiar i Remøy Management. Arbeidet skal skje stegvis, langsamt og trygt. Han kan framleis ikkje seie noko om årsaka til at skipet fekk slagside.