Åpner Rauma bru for syklende og gående

Statens vegvesen åpner Rauma bru for myke trafikanter allerede onsdag kveld. Dagens undersøkelser viser at skadene på broen ikke har blitt større.

Rauma bru

Det har blitt jobbet på spreng med å verne det skadde fundamentet det siste døgnet. Nå kan det åpnes for at gående og syklende kan bruke Rauma bru.

Foto: Gunhild Sætre/NRK

Avdelingsdirektør Ole Jan Tønnesen i Statens vegvesen

Avdelingsdirektør Ole Jan Tønnesen vil ikke fokusere på årsak til den ødelagte pilaren. Han vil se fokusere på å få løst situasjonen.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Mandag hastestengte Statens vegvesen Rauma bru på E136. Stengingen har skapt store problemer for trafikkavviklingen på hovedfartsåren mellom Sunnmøre og Østlandet.

Årsaken til stengingen er at Vegvesenet oppdaget en usikker brupilar som gjør at Vegvesenet er usikker på brua sin bæreevne. Nå åpner imidlertid vegvesenet for at myke trafikanter kan bruke broen allerede onsdag kveld.

– Vi har jobbet en god stund med å gjøre en risikovurdering, som vi bruker å gjøre i slike situasjoner, og det går mot at vi kan åpne for gående og syklende allerede i kveld, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Ole Jan Tønnesen.

Vurderer flere alternativer

Rauma bru

Rauma bru har vært stengt siden mandag da Vegvesenet oppdaget en svekket brupilar

Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Det har blitt jobbet på spreng det siste døgnet med å lage en ny fylling som skal verne det skadede fundamentet. Vegvesenet har gjort en rekke målinger og resultatet var positivt.

– Vi har hatt dykkere nede i ettermiddag og det viser seg at det ikke er ytterligere utgravninger under fundamentet, og det er et bra tegn. Vi har også undersøkt om broen har seget, men det har den ikke gjort, forteller Tønnesen.

– Nå følger vi et hovedspor hvor vi ønsker å støype ut under fundamentet og vi mener at det kan være en like rask løsning som å gå for en reservebroløsning. Det kommer flere broingeniører hit i morgen og da får vi gjort en endelig vurdering med tanke på løsningsalternativene, utdyper han.

Når broen kan åpnes for biler og annen større trafikk er fremdeles usikkert.

– Vi ligger i samme tidsperspektiv som vi har sagt hele tiden. I løpet av en 14 dager skal vi få satt trafikk på broen igjen. Det er ingen garantier, men det er det vi jobber mot, sier Tønnesen.

Skulle vært ferdig for lenge siden

Den skadde brupilaren

Dette er bilde av den femte pilaren på Rauma bru som er undergravd av vann og som er grunnen til at brua nå er stengt.

Foto: Statens Vegvesen

Til Åndalsnes avis har Vegvesenet uttalt at årsaken kan være byggingen av en tilkomstvei som ble laget i forbindelse med renoveringsarbeidet på brua som har pågått siden januar 2015. Denne tilkomstveien kan ha endret elvas vei.

– Det kan være en medvirkende årsak, men det er ikke vårt fokus å prøve å finne ut nå, sier Tønnesen.

Prosjektet med renoveringen av brua skulle ha vært ferdigstilt for lenge siden men prosjektet har dratt ut i tid. Grunnen er at det har vært større skader på fundamentet i brua enn tidligere antatt.

Før den skadde brupilaren ble oppdaget hadde Vegvesenet planlagt å være ferdig med arbeidet i oktober.