NRK Meny
Normal

I dag får vi vite kva sjukehusdirektøren meiner

I dag legg sjukehusdirektør Bjørn Engum fram si innstilling til korleis sjukehus-strukturen skal sjå ut på Nordmøre og i Romsdal.

Sjukehus Kristiansund og Molde montasje

I dag får vite kva sjukehusdirektøren meiner om sjukehusstrukturen på Nordmøre og i Romsdal.

Foto: NRK

Saka har rulla og gått i lang tid. Og det kan fort bli dramatiske dagar fram mot styrevedtaket 11. november.

Slik ser planen for behandlinga av saka ut:

Bjørn Engum

Sjukehusdirektør Bjørn Engum.

Mandag 1. november:
Interninformasjon – kl 08.30
Til medarbeidere i Helse Nordmøre og Romsdal HF om direktørens innstilling og felles regionalt saksframlegg.
Pressekonferanse i Nordmøre og Romsdal – kl. 10.00
Adm. direktør Bjørn Engum legger fram sin innstilling til vedtak og felles regionalt saksframlegg.

Direktør og styreledersamling – Stjørdal – kl 15.00
Adm. direktør Bjørn Engum presenter sin innstilling til vedtak og felles regionalt saksframlegg for regionens styreledere og direktører.


Adm. direktør Gunnar Bovim i Helse Midt-Norge RHF legger fra sin innstilling til vedtak og felles regionalt saksframlegg.

Torsdag 4. november:

Drøfting med tillitsvalgte, Helse Nordmøre og Romsdal HF
Drøfting i brukerutvalg, Helse Nordmøre og Romsdal HF

Fredag 5. november
Ekstraordinært styremøte i Helse Nordmøre og Romsdal HF
Møtestart, kl.: 10.00
Sted: Hustadvika Gjestegård, Fræna.
Styret i Helse Nordmøre og Romsdal HF gir sin anbefaling ovenfor Helse Midt-Norge RHF.


Mandag 8. november

Drøfting med regiontillitsvalgte, Helse Midt-Norge RHF
Drøfting i regionalt brukerutvalget, Helse Midt-Norge RHF
Tirsdag 9. november
Styremøte i Helse Midt-Norge RHF, dag 1.
Drøfting av saksframlegg og innstilling.

Onsdag 10. november
Styremøte i Helse Midt-Norge RHF, dag 2.
Vedtak.

Torsdag 11. november

Informasjonsmøter med medarbeidere i Helse Nordmøre og Romsdal HF
Adm. direktør Bjørn Engum og styreleder Helge Aarseth i Helse Nordmøre og Romsdal HF har invitert styreleder Kolbjørn Almlid og direktør Gunnar Bovim i Helse Midt-Norge RHF til å orientere om regionalt styrevedtak av 10. november.

Kilde: Helse Midt-Norge