Fikk sparken etter ti timer

En vikarlege ved sjukehuset i Kristiansund fikk sparken etter bare ti timer. Da hadde legen forulempet en pasient og invitert henne til en privat fotoseanse på fritiden.

Kristiansund sykehus

I ni timer fikk legen jobbe ved sjukehuset i Kristiansund før han fikk sparken på minuttet.

Foto: NRK

Den utenlandske vikarlegen hadde tidenes korteste engasjement i Helse Møre og Romsdal.

Allerede på sin første arbeidsdag kom legen med tilnærmelser mot en pasient. Ifølge fylkeslegen i Møre og Romsdal skal legen ha kommet med kommentarer om kroppen til en ung kvinnelig pasient. Deretter inviterte han pasienten på en privat fotoseanse etter arbeidstid.

– Jeg kan bekrefte at legen hadde et arbeidsforhold som varte i en dag og to timer. Vedkommende måtte gå fra jobben umiddelbart etter at vi ble kjent med saken, og helseforetaket valgte selv å melde dette til fylkeslegen, sier personalsjef Olav Finnøy i Helse Møre og Romsdal.

Legen skulle i utganspunktet jobbe en uke i Kristiansund i desember 2014.

Vil sjekke om andre er utsatt for det samme

Cato Innerdal

Assisterende fylkeslege Cato Innerdal gransker nå den utenlandske legen.

Foto: Hans-Olav Rise / NRK

Assisterende fylkeslege i Møre og Romsdal, Cato Innerdal bekrefter at de gransker den utenlandske legen. Det er uklart hvor mange norske sykehus legen har arbeidet for. Fylkesmannen ved fylkeslegen vil i undersøkelsen av saken forsøke å avklare om tilsvarende bekymringsmeldinger har vært meldt tidligere om vedkommende lege.

–Foreløpig vil vi understreke at henvendelsen til oss omhandlet et enkelt-tilfelle. Vi har ikke indikasjoner på at legen har gjort fysiske overgrep mot pasienten. Men saker av en slik karakter ser vi svært alvorlig på, sier Innerdal.

Får ikke jobbe mer for oss

Det er vikarbyrået Helsebemanning som har leid ut legen til Kristiansund sykehus.

Talsperson for selskapet, styreleder, Thor-Egil Gruer, sier at de sjekker alle papirer, autorisasjoner og ber om minst to til tre referanser når de formidler en lege.

– Hver sjette måned kontrollerer vi at papirene til legene er i orden, og vi ber om tilbakemelding fra arbeidsgiverne, sier Gruer.

Han sier at leger som har merknader på seg ikke blir formidlet gjennom dere byrå. Dersom en lege er gransket for forhold som senere er henlagt, kan selskapet likevel formidle kontakt.

– I tilfeller der legen granskes og det ikke fører til en reaksjon, velger vi likevel å opplyse arbeidsgiver om dette. Da avgjøre helseforetakene om de vil engasjere vedkommende, sier Gruer.