Vestnes og Rauma kan bli til Romsdal

Vestnes og Rauma har i dag blitt enige og signert en intensjonsavtale om å slå sammen de to kommunene. Den nye kommunen får navnet Romsdal.

rauma vestnes

Ordførerne i Vestnes og Rauma signerte i dag intensjonsavtalen om å gå sammen til en storkommune.

Foto: Pressefoto

Det er i dag 7. mars 2016 inngått intensjonsavtale om å lage en ny kommune mellom kommunene Rauma og Vestnes. Nykommunen tar navnet Romsdal.

Åndalsnes blir kommunesenter

Romsdal kommune vil få to hovedsenter, Vestnes og Åndalsnes, som begge skal utvikles bymessig for ytterligere vekst. Åndalsnes i Rauma blir kommunesenter, mens Vestnes får kompensasjon for dette gjennom flere kommunale arbeidsplasser.

– Den viktigste ambisjonen for nykommunen er å bygge et felles bo- og arbeidsmarked mellom nåværende Rauma og Vestnes kommuner, gjennom å utnytte de nye samferdselsløsningene Vågstrandtunnelen og Tresfjordbrua, sier ordførerene Lars Olav Hustad og Geir Inge Lien.

Kommunen vil ha gode forbindelser nord-sør på Vestlandet via E 39 og mot Østlandet via E 136 og Raumabanen.

Mål om 15000 innbyggere

Nye Romsdal kommune har som målsetting å passere 15 000 innbyggere innen 2025. Kommunen ønsker å være en attraktiv kommune for småbarnsfamilier, ved å legge tilrette for bosetting og barnehage, fritidsordning og skole nærmest mulig der folk bor. Næringsutvikling blir også viktig for storkommunen.

– Vi skal være offansive ved å ta vare på det vi har og legge til rette for nye etableringer. Det vil bli lettere med en større kommune, da det vil føre til at vi får en større fagkompetanse, sier Raumaordfører Lars Olav Hustad.

Telemarksforskningsrapport viser at nykommunen vil få lavere administrasjonskostnader pr. innbygger og dermed mer penger til tjenestetilbud. En større kommune vil gi større fagmiljø og redusert sårbarhet.

– Avtalen legger opp til at flere interkommunale ordninger skal avvikles for i stedet å yte tjenestene i egen regi. Dette gjelder blant annet legevakt, sier Vestnesordfører Geir Inge Lien.

Positivt for turismen

Forhandlingene vil bli lagt frem for folkeavstemming den 25. april. Vestnes kommune har to alternativ; å gå sammen med Rauma kommune eller å stå alene. Rauma kommune er i tillegg i forhandling med Molde og syv andre kommuner i Romsdal og på Sunnmøre. Raumaordfører er positiv til en eventuell sammenslåing.

– Vi vil få en mer robust kommune og sannsynligvis en bedre og en mer forutsigbar kommuneøkonomi, sier Hustad.

En større kommune vil også virke positivt på området som reiselivsdestinasjon, spesielt med tanke på det nye kommunenavnet.

– Vi spiller mye på natur og turisme fra før. Navnet Romsdal klinger mye bedre enn Rauma og Vestnes, så det vil nok se bedre ut i reiselivssammenheng, sier Hustad.