– Stranda er verre stilt enn Terra-kommunane

Stranda kommune er i djup økonomisk hengemyr og er verre stilt enn Terrakommunene.

– At dei blakka seg var ei eingongshending. Stranda kommune sin dårlege økonomi er ikkje ei slik hending, seier Rigmor Brøste, assisterande fylkesmann.

Stranda Rådhus

Stranda kommune er den økonomisk dårlegaste stilte kommunen i landet.

Foto: Maria Holand Tøsse / NRK

Rigmor Brøste

Rigmor Brøste er assisterande Fylkesmann. Ho seier at Stranda kommune er verst stilt i landet.

Foto: Trond Vestre / NRK

Stranda kommune har 10 år på seg for å få orden på økonomien. Med ei lånegjeld på 890 millionar kroner er dei den kommunen i landet som er verst stilt.

Under Fylkesmannen sin årlege pressekonferanse i dag kom det fram at Møre og Romsdal er i toppen på Robeklista med åtte kommunar inne og fleire kan det bli. Verst er situasjonen i Stranda.

– I Stranda er det snakk om så store beløp at det vil ta tid å rydde opp, seier assisterande fylkesmann, Rigmor Brøste.

Terra-skandalen

Ho brukar Terra-kommunane som målestokk. Men medan dei lånte pengar med tryggleik i framtidige kraftinntekter for å kjøpe kompliserte fond i USA, har Stranda sitt underskot bygt seg opp gjennom mange år.

– Det Terra-kommunane gjorde var ei eingongshending. Slik er det ikkje i Stranda, seier Brøste.

Alvorleg situasjon

Situasjonen er så alvorleg at fylkesmannen har møte med kommunaldepartementet. Dei forventar ei tett oppfølgjing. Stranda er allereie på Robek-lista og har dermed innskrenka handlefridom. Alle låneopptak og investeringar må godkjennast av staten.

LES OGSÅ:

Er det mogleg for Stranda å kome seg ut av uføret?

– Ja, det er det. Men det krev styringsfart og politisk mot til å ta vanskelege avgjerder.