NRK Meny
Normal

Verner korallrevet i Breisunddjupet

Ti nye områder med kaldtvannskoraller er fra i dag vernet mot ødeleggelser som følge av fiskeriaktivitet.

Korallrev utenfor Sandnessjøen

Illustrasjon: Korallrev utenfor Sandnessjøen.

Foto: MAREANO/Havforskningsinstituttet

Følgende områder er nå gitt særskilt beskyttelse mot bruk av redskap som slepes under fiske: Sotbakken, Fugløyrevene, Røstrevet, Trænarevet, Iverryggen, Sularevet, Storneset, Breisunddjupet og Aktivneset.

– Korallrev er viktige for yngel og småfisk. Vi må sørge for at vi har fisk også i framtida, sier fiskeriminister Per Sandberg i ei pressemelding.

Viktig for det marine naturmangfoldet

Regjeringen har ønsket å gi et representativt utvalg korallrev særskilt beskyttelse, og korallrev fra alle norske havområder er representert.

Fiskeridirektoratet korallrev

Korallrevet i Breisunddjupet er et av ti nye områder med kaldtvannskoraller er fra i dag vernet mot ødeleggelser som følge av fiskeriaktivitet.

Foto: Fiskeridirektoratet

– Fiskerne viser ansvar ved å stille seg bak fredningen selv om det får noen praktiske konsekvenser for dem, mener fiskeriminister Per Sandberg.

Korallrev ble første gang gitt særskilt beskyttelse mot ødeleggelse som følge av fiskeriaktivitet i 1999.

Frem til nå er ni korallrevområder gitt en slik særlig beskyttelse, og med forskriften av 8. januar 2016 opprettes beskyttelse av ytterligere ti områder med korallrev.

– Korallrev er viktige for det marine naturmangfoldet, og samlet sett gir de 19 områdene som med dette er gitt særskilt beskyttelse et viktig tilskudd til ivaretakelse av dette mangfoldet, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen i pressemeldingen.

Se alle korallrevene på Fiskeridirektoratets kartverktøy.

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «Fiskeridirektoratet» i nytt vindu