NRK Meny
Normal

Vern i statsbudsjettet

Brannsikring på Grip og auke i løyvinga til verdsarvområdet omkring Geiranger er blant punkta på statsbudsjettet.

 

 

  • Statsbudsjettet aukar løyvingane til brannsikring av tette trehusmiljø med 1 million kroner til 11,9 millionar. Dette gjeld m.a. Grip.
  • Det blir ein auke på 2 millionar i løyvingane til verdsarvområda Vestnorsk fjordlandskap og Vegaøyan.
  • Det blir sett av 2 millionar til den nyoppretta forvaltningsordninga i Reinheimen.
  • Statsbudsjettet viser elles til at det hausten 2007 - 2008 er planlagt vernevedtak for Smøla og for vern av sjøfugl i Møre og Romsdal.

  Til kamp mot lakseparasitten