Verkar ikkje alvorleg skadde

Det er eit einsleg køyretøy som har køyrt av vegen og ut for ei skrent i Kristiansund. Dei to personane i bilen er tilsynelatande ikkje alvorleg skadde, ifølge politiet. Dei blir tekne hand om av helsepersonell.