Vêrforhold skaper problem

Reisande med hurtigbåten frå Edøy klokka 11.00 må nytte seg alternativ transport på grunn av vêrforholda. FosenNamsos Sjø viser til ferjeavgangen frå Sandvika klokka 11.15 og taxi frå Sandvika til Kristiansund.