Verdensdagen for psykisk helse

Raushet er tema for årets verdensdag for psykisk helse 10.oktober. Dette lever de opp til på Skansen aktivitetssenter i Ålesund. Hver dag kommer omkring 30 personer til senteret som er ett av mange tilbud der folk kan møtes for å bygge opp seg selv og hverandre. Skansen er et viktig møtested for folk med psykiske problemer, sier de som møtes der. Se mer i videoen her:

Hver dag kommer omkring 30 personer til Skansen aktivitetssenter i Ålesund. Dette er ett av mange tilbud der folk kan møtes for å bygge opp seg selv og hverandre. De kaller det en mellomstasjon mellom arbeid og isolasjon.

Flere nyheter fra Møre og Romsdal