Verda ser mot røykelaksen til Petter

Folk frå inn- og utland har fått augene opp for røykelaks frå Bud. Satsing på gamalt handverk gjer at røykelaksen er på veg inn i eksklusive marknadar.

Petter Aune

Dagleg leiar i Drågen Smoke house, Petter Aune, håper å få selje laksen sin til Dubai.

Foto: Jannicke Farstad / NRK

– Det er «in» i dag å ha eit godt handverk gjennom heile prosessen, frå mottak til konsum, seier Lars Morin.

Han er dagleg leiar i Aegir seafood og jobbar mot eksklusive marknadar i Dubai. Eit rykte om eit spanande produkt har ført han til Bud i Fræna.

– Det smakar heilt fantastisk

Produktet Morin har reist til Bud for å sjå og smake på er røykelaksen frå Drågen Smoke house. Laksen er røykt på gamlemåten med einer og flis, og det over lang tid.

Lars Morin

Lars Morin i Aegir Seafood er imponert over røykelaksen frå Bud.

Foto: Jannicke Farstad / NRK
Røykelaks

Røykelaksen frå Bud er røykt etter oppskrifter som er 2-300 år gamle.

Foto: Jannicke Farstad / NRK

– Det smakar heilt fantastisk, er dommen røykelaksen får frå Lars Morin når han får prøvesmake.

Dagleg leiar, Petter Aune, har lenge tenkt på at han vil få røykelaksen ut i verdsmarknaden og til Dubai. Det er ein tanke Lars Morin er rimeleg sikker på vil bli verkelegheit.

– Dette er eit produkt for «the high market» og dei store hotella i Dubai-området.

For Aune var det ei stor overrasking at Morin var så sikker på at han ville ha fisken.

– Det var veldig positivt. Det vart litt av ein dag!

– Folk vil tilbake til det gamle

Droågen Smokehouse ligg vakkert til med Atlanterhavsvegen og storhavet rundt seg og får ein del besøk fordi dei er nemnde i Lonely Planet si reisehandbok. Røykelaksprodusenten er også invitert til å vise seg fram under ei av verdas største matmesser i Berlin no i januar.

At det er så stor interesse for røykelaksen som han lagar på oppskrifter som er fleire hundre år gamle, trur Aune seier noko om tida vi lever i

– Ja, det blir meir og meir slik i samfunnet vårt at folk går tilbake til det gamle. Ikkje berre med laks, men med mange andre ting.

Han trur også at folk har blitt meir og meir kvalitetsbevisste.

– Folk er travelt opptekne i kvardagen og når dei først set seg ned vil dei kose seg og då skal det smake.

Drågen Seafood

Røykelaksen blir prøvesmakt og godkjend. No kan han hamne på middagsbord på hotella i Dubai.

Foto: Jannicke Farstad / NRK