Ver varsam i trafikken

Politiet i Møre og Romsdal vil intensivere trafikk-kontrollane dei nærmaste vekene i forbindelse med skulestart. – Mange born vil ferdast i trafikken på veg til og frå skulen, då må alle bilistar vise ekstra hensyn, seier Steven Blindheim i politiet. Meir enn 3000 førsteklassingar her i fylket skal byrje sin første skuledag på måndag.

Innsatsleiar politiet
Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / nrk