Hopp til innhold

Bøndene vil ha, men Mattilsynet sier foreløpig nei

Geitebonde Carol Ålmo vil innføre usynlige gjerder for geiter permanent, men Mattilsynet sier foreløpig nei. Nå venter geitebønder og produsenter i usikkerhet på hva utfallet blir.

Carol Ålmo

Carol Ålmo i Foldfjorden i Aure har vært en av 50 pilotgeitebønder i prosjektet med usynlig gjerde for geitene.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

– Det er veldig spennende. Det er veldig spennende dyr, sier Carol Ålmo som er geitebonde.

Hun har vært pilotbonde i prosjektet som Batnfjordselskapet NoFence står bak, der man bruker GPS-teknologi og en halsklave for å holde geiter innenfor et avgrenset område.

Teknologien fungerer slik at dersom geitene går utenfor området de skal være i, kommer det først en lyd, og etterpå får de et strømstøt.

– Jeg har gjort gode erfaringer, og geitene har lært det veldig fort, sier hun.

Ifølge bonden så har det kun tatt to-tre støt før geitene har skjønt det.

– De lærte det fort. Og om ei geit får støt så springer alle bakover. Jeg har selv fått strømstøt, og det er som å ta på et vanlig strømgjerde, sier bonden.

Dette vil Ålmo ha permanent.

– Dette betyr at vi kan beite ned områder der man ikke kan sette opp gjerder.

Usikkert om prosjektet fortsetter

Ifølge Bondebladet skrev Mattilsynet i juni i år et notat der de skriver at NoFence per i dag ikke er tilstrekkelig utprøvd og dokumentert i forhold til dyrevelferdsloven. Bruk av elektriske klaver til geit er ikke tillatt, står det.

Til NRK opplyser Mattilsynet at de har stoppet bruken av NoFence fordi det ikke foreligger nok dokumentasjon ut fra hensyn til dyrevelferden.

Olbjørn Kvernberg

Olbjørn Kvernberg er styreleder i NoFence og håper Mattilsynet vil gi klarsignal slik at de kan sette i gang mer produksjon av halsklavene.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

– Sånn som det virker nå så er Mattilsynet i ferd med å forby bruk av slike klaver. Det er sterkt i strid med ønsket fra næringa og pilotkundene vi har hatt som har tatt dette i bruk, sier styreleder i NoFence, Olbjørn Kvernberg.

Før helga gikk landbruksministeren ut og sa at mattilsynet skal legge til rette for forsøk med ny teknologi i beitesammenheng. NoFence har nå sendt inn en ny rapport med mer dokumentasjon til Veterinærinstituttet. Dersom de er positive til prosjektet kan det åpne for teknologien.

– Geita er den beste landskapspleieren vi har. Hun spiser alt. Erfaringene med beiteprosjekttene i år og tidligere viser at dette er veldig effektivt for å holde kulturlandskapet i hevd.

– Vi mener dette er velferdsmessig bra. Vi må ha innovasjon i landbruket og sørge for at vi kan lage mat på utmarksbeite, sier han.

Mattilsynet sier at de forventer at svaret fra Veterinærtilsynet vil foreligge ganske snart, og at de da igjen vil vurdere bruken av NoFence på nytt når det foreligger tilfredsstillende dokuemntasjon på effekten systemet har på dyrevelferd.