Ventelistebrot i psykiatrien

Helse Møre og Romsdal er det føretaket i Midt-Norge som har flest ventelistebrot innan psykisk helsevern. For heile helseregionen er det registert vel 200 fristbrot i mars, nesten ei dobling frå førre månad. Dette kom fram på styremøtet i dag. Dei fleste brota i Møre og Romsdal skuldast registreringsfeil.

Flere nyheter fra Møre og Romsdal