NRK Meny
Normal

Vender tommelen ned for en stor regionkommune i Romsdal

Flere av ordførerne i Romsdal vender nå tommelen ned for en stor regionkommune i Romsdal.

Bernhard Riksfjord, Odd Helge Gangstad, Tove Henøen og Geir Inge Lien

En stor regionkommune i Romsdal er uaktuelt, sier fire av ordførerne

Foto: Trond Vestre / NRK

Det såkalte Romsdalshalvøya-alternativet som fikk høyest score hos Telemarksforsking, og som innebærer sammenslåing med Molde, er i ferd med å bli helt uaktuell, sier ordføreren i Fræna, Tove Henøen (Sp).

– Fræna har tre alternativer. Det ene er Romsdalshalvøya, det andre er at Fræna fortsetter som i dag, det tredje er en sammenslåing mellom Fræna, Eide og eventuelt Averøy. Dersom det nå viser seg at flere av kommunene som hører inn under Romsdalshalvøya faller ut så er ikke det lenger noe alternativ for oss og da står vi igjen med de to øvrige alternativene, sier Tove Henøen.

Romsdalshalvøya-alternativet innebærer en sammenslåing mellom Molde, Nesset, Midsund, Aukra, Fræna, Eide, Gjemnes. I Telemarkforskning sine rapporter har dette alternativet fått best uttelling.

Skeptisk

Bernhard Riksfjord og Oddvar Myklebust

Ordføreren i Aukra, Bernhard Riksfjord (Ap) er ikke interessert i å gå inn i en storkommune.

Foto: Trond Vestre / NRK

Men både Aukra og Midsund har gitt signaler om at de ikke ønsker å være med. Ordføreren i Midsund, Odd Helge Gangstad (Sp) sier til NRK at han er skeptisk til å være med i en storkommune. Aukra som har store inntekter fra eiendomsskatten på Ormen Lange anlegget, har lenge gjort det klart at de ikke ønsker noe mer enn en sammenslåing med Midsund.

– Jeg kan jo bare snakke for meg selv. Men uten Aukra og Midsund så vil jo ikke dette Romsdalshalvøya-prosjektet være slik som vi ønsker det, sier ordføreren i Fræna, Tove Henøen (Sp).

Fræna er den nest største kommunen i Romsdal og den femte største kommunen i Møre og Romsdal. Det veier tungt hva Fræna velger å gjøre, og det kan bli avgjørende for utfallet i Romsdal.

Men den nye ordføreren i Fræna legger ikke skjul på at hun er skeptisk.

– Jeg har vel vært ganske tydelig både før valget og etter valget på at jeg ser for meg et samarbeid med Eide og eventuelt Averøy. Jeg har alltid vært negativ til storkommuneprosjektet. Det er først og fremst et spørsmål om lokaldemokrati, dernest er det tjenestetilbudet til innbyggerne med lange avstander som innebærer en sentralisering som vi er sterkt i mot, sier Tove Henøen som ikke avviser at Fræna kan bestå som egen kommune.

Også ordføreren i Vestnes, Geir Inge Lien (Sp) avviser storkommune i Romsdal dersom flere av kommunene faller fra.

– Ikke noe grunnlag for å gå videre

Tove Henøen og Geir Inge Lien

Tove Henøen og Geir Inge Lien i diskusjon om kommunereformens fremtid.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Når vi nå hører at Aukra, Midsund og Fræna tar til orde for å få ut så ser ikke jeg at det er noe grunnlag for å få videre. Da er det bare å legge det dødt, sier Geir Inge Lien.

– Men hva slags alternativer har Vestnes da?

– Vi har ønsket å utrede en eller flere romsdalskommuner, eller en eller flere sunnmørskommuner, men vi utelukker heller ikke å være en egen kommune, sier Lien.