Vellykka integrering i Ørskog kommune

Statsråd Solveig Horne fikk fredag tips om hva som må til for at kommunene skal ta imot flere skal flyktninger.

Innvandringsministeren roser kommunene for å ha gjort godt arbeid i flyktningpolitikken. Men fremdeles venter tusenvis på å bli bosatt i en kommune. I dag fikk Statsråd Solveig Horne gode råd om hvordan bosette flere.

Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren Solveig Horne roser kommunene for å ha gjort godt arbeid i flyktningpolitikken.

Abdelkarim er fra Sudan, siden desember 2013 har han bodd i Ørskog kommune, der han blant annet har jobbet i Vaksvik barnehage.

– Det er veldig bra og folk er hyggelige, sier Abdelkarim Abkker Adam.

I Ørskog er Abdelkarim en av 25 flyktninger som har fått bolig og er i gang med å skape seg en ny tilværelse. Kommunene har vedtatt å ta imot fem til.

Solveig Horne

– Vi trenger at kommunene tar litt ekstra i, sier barne-, likestillings- og inkluderingsministeren Solveig Horne.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Antallet ekstra kvoteflyktninger fra Syria som ønskes velkommen av norske kommuner, fortsetter å øke. Det samlede tallet for 2015 og neste år er nå 2.210.

Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren Solveig Horne roser kommunene for å ha gjort godt arbeid i flyktningpolitikken, men fremdeles venter tusenvis på å bli bosatt i en kommune.

– Det er store utfordringer og spesielt når vi vet at det sitter 5300 i mottakene og venter på en kommune å bo. Kommunene har gjort en historisk god bosettingsinnsats, men vi trenger at kommunene tar litt ekstra i.

Bedre opplæring

Horne har besøkt mange kommuner for å inspirere til å bosette flyktninger. Denne fredagen var det hun som fikk med seg gode råd om hva som skal til for at kommunen skal ta imot flere.

Bedre opplæring mens flyktningene er i mottaket, og samarbeid mellom kommuner er stikkord.

– Å ta imot flyktninger er veldig komplekst. Vi er veldig avhengig av å samarbeide godt internt i kommunen og med nabokommunene, sier Silje Vereide, flyktningkonsulent i Ørskog kommune.