NRK Meny

Vegvesenet venter ekstremvær

Statens vegvesen i Midt-Norge er den første vegregionen som etablerer en beredskap mot ekstremvær.

Oversvømmelse

Illustrasjonsfoto

Foto: Mark Vergari / AP

Kilde: NRK

Artikkelen er flere år gammel.

- Målet er å være tidlig ute med informasjon for å hindre store skader, sier Jan-Erik Myhr, regional beredskapsleder i Statens vegvesen.

Mye regn i vente

Jan-Erik Myhr

Jan-Erik Myhr

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

- Årsaka til at vi må se på beredskapen vår på en ny måte, er at uvær kommer oftere og påvirker vegnettet vårt sterkere, sier Myhr.  - I Møre og Romsdal har vi gjennom mange år høsta god erfaring med beredskap mot snøskred. Det som har utløst det nye beredskapsarbeidet i regionen nå, er den veldige flommen i Trøndelag i 2006.

- Mye av den nye beredskapstenkinga gjelder hvordan vi skal takle de store regnmengdene vi kommer til å få i hele regionen i åra som kommer.Vi har definert ulike nivåer for hvor mye nedbør vi kan akseptere. Sier prognosene at det kommer mer, setter vi i verk beredskap, sier Myhr.

På kort sikt

Den beredskapen Vegvesenet i Region midt i første omgang gjennomfører, går ut på at de skal hyppigere ut på vegene for å kontrollere forholdene. Dessuten skal bruer o.l. kontrolleres. Det skal gis god informasjon til publikum dersom de bør ta alternative veger eller la være å kjøre.

På lengre sikt

Etter hvert skal Vegvesenet også sette i verk et større prosjekt som gjelder vedlikehold av veger, fundamentering av bruer osv. Dette må også inn i kontraktene med de entreprenørene som utfører arbeidet for Vegvesenet. - Det vil medføre større kostnader, men vi tror samfunnet er villig til å ta kostnadene med høyere beredskap. I høst gjennomfører vi den nye beredskapsordninga i de aller mest sårbare områdene. I løpet av 2008 skal den være kommet inn i samtlige drifts- og vedlikeholdskontrakter, sier Jan-Erik Myhr.

Siste video/lyd

Mange geitebønder i landet vil ha den elektriske geiteklaven til Gjemnesbedrifta Nofence. Produksjonen pågår for fullt, men geiteklaven er enno ikkje godkjend. Gründerbedrifta treng beitesesongen 2017 for å gi Mattilsynet dokumentasjonen dei krev.
Dei fleste har meir enn nok med å SJÅ utfor kanten på den hundre meter høge Zakariasdammen i Tafjorden på Sunnmøre.
Men det finst folk som vil betale for å få seg ein luftig tur. Og frå neste veke av kan dei gjere akkurat dét...
Fiskesperra som skal redde den nasjonale lakseelva Driva, blir slakta av ekspertar på behandling av gyrosmitte. Miljødirektoratet er ansvarleg for prosjektet til seksti millionar kroner. Dei meiner det trengst berre små justeringar.