Hopp til innhold

Vegvesenet venter ekstremvær

Statens vegvesen i Midt-Norge er den første vegregionen som etablerer en beredskap mot ekstremvær.

Oversvømmelse

Illustrasjonsfoto

Foto: Mark Vergari / AP

- Målet er å være tidlig ute med informasjon for å hindre store skader, sier Jan-Erik Myhr, regional beredskapsleder i Statens vegvesen.

Mye regn i vente

Jan-Erik Myhr

Jan-Erik Myhr

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

- Årsaka til at vi må se på beredskapen vår på en ny måte, er at uvær kommer oftere og påvirker vegnettet vårt sterkere, sier Myhr.  - I Møre og Romsdal har vi gjennom mange år høsta god erfaring med beredskap mot snøskred. Det som har utløst det nye beredskapsarbeidet i regionen nå, er den veldige flommen i Trøndelag i 2006.

- Mye av den nye beredskapstenkinga gjelder hvordan vi skal takle de store regnmengdene vi kommer til å få i hele regionen i åra som kommer.Vi har definert ulike nivåer for hvor mye nedbør vi kan akseptere. Sier prognosene at det kommer mer, setter vi i verk beredskap, sier Myhr.

På kort sikt

Den beredskapen Vegvesenet i Region midt i første omgang gjennomfører, går ut på at de skal hyppigere ut på vegene for å kontrollere forholdene. Dessuten skal bruer o.l. kontrolleres. Det skal gis god informasjon til publikum dersom de bør ta alternative veger eller la være å kjøre.

På lengre sikt

Etter hvert skal Vegvesenet også sette i verk et større prosjekt som gjelder vedlikehold av veger, fundamentering av bruer osv. Dette må også inn i kontraktene med de entreprenørene som utfører arbeidet for Vegvesenet. - Det vil medføre større kostnader, men vi tror samfunnet er villig til å ta kostnadene med høyere beredskap. I høst gjennomfører vi den nye beredskapsordninga i de aller mest sårbare områdene. I løpet av 2008 skal den være kommet inn i samtlige drifts- og vedlikeholdskontrakter, sier Jan-Erik Myhr.