Vegvesenet gleder seg til å bygge ut fergefri E39

Vegvesenet gleder seg over utfordringene den fergefrie E39-strekninga gir. Nå er de klare til å starte så snart pengene kommer.

Fergefri E39 gir utfordringer for veivesenet

Statens vegvesen ser frem til å utforske broteknologien.

Kjetil Strand

Strategidirektør Kjetil Strand i Statens vegvesen.

Foto: Remi Sagen / NRK

– For oss er dette en gledens dag. Det er veldig høye ambisjoner for den fergefrie E39-strekninga, og det kommer til å bli krevende å gjennomføre.

– Jeg føler likevel at vi ligger ganske godt an på flere av prosjektene, sier strategidirektør Kjetil Strand i Statens vegvesen.

Utfordringer i kø

I Møre og Romsdal er det tre store prosjekt som inngår i planene - nemlig kryssingene av Halsafjorden, Storfjorden og Romsdalsfjorden (Møreaksen).

Av disse tre prosjektene ligger Møreaksen an til å bli det som først kommer i gang, kanskje allerede i 2018.

– Det er dette prosjektet i Møre og Romsdal som sannsynligvis har størst samfunnsnytte og verdi for næringslivet. Her har man allerede kommet ganske langt i planleggingen på kommunedelplannivå, sier Strand.

Saken fortsetter under bildet

Fergefri E39 - Kart

Åtte fjordkryssinger inngår i prosjektet, som totalt vil koste 150 milliarder kroner.

Foto: Statens vegvesen

Utfordringene står i kø når planleggerne skal prosjektere de nye fjordkryssingene, men prosjektet kan sette Norge i fremste rekke når det gjelder vegteknologi.

– Absolutt. Tunneler er vi i utgangspunktet gode på, men på broteknologi har fergefri E39 betydelige utfordringer som vi ser at vi nå må løse.

Skal bli enda flinkere

Kanskje er ferja over Moldefjorden borte om ti år, dersom det kommer penger til å sette i gang raskt. Men det betyr også at det blir travle tider for de 800 ansatte i vegvesenet i årene fremover:

– Det å bli enda mer effektiv, og jobbe smartere er også en del av det som må til for å løse utfordringene.

– Så veivesenet har blitt flinke, men skal bli enda flinkere?

– Ja, og det gleder vi oss til, avslutter Strand.