Småbåtskippere vegrer seg for å krysse Stad

Havnefogden i Ålesund tror Stad skipstunnel betyr en ny hverdag for skremte småbåtskippere som i dag ikke tør å begi seg ut på den værutsatte havstrekningen.

Hardt vær rundt Stad

Mange vegrer seg for å seile over Stad.

Foto: NRK

Havnefogden i Ålesund tror det blir langt flere småbåter i Ålesund om få år. Han mener at mange småbåtskippere kvier seg for å passere Stad før skipstunnelen er på plass.

Birger Flem

Havnefogden i Ålesund, Birger Flem, tror flere vil seile til Ålesund etter Stad skipstunnel er på plass.

Foto: Bernt Baltzersen / NRK

– En god del av båtene som kommer oppover snur rundt Måløy og Selje, og en del som kommer fra nord, velger å snu her ved Ålesund. Det vil bli noe helt annet når vi får Stadt skipstunnel på plass, sier havnefogden i Ålesund, Birger Flem.

Havet utenfor Stad kalles Stadhavet og er et farvann med krevende bølgeforhold for skipsfart. Høy sjø med bølgereflekser fra land gir vanskelige manøvreringsforhold. Stadhavet er derfor kjent som et av de mest værharde stedene langs norskekysten.

Mange som kvier seg for Stad

Terje Gilje

Terje Gilje venter på bedre vær før han seiler videre.

Foto: Bernt Baltzersen

Terje Gilje og familien fra Stord er snart på vei sørover og hjem etter å ha lagt til kai i Ålesund. Men skipperen legger ikke ut på strekningen i dag.

– Jeg hadde grudd meg for å kaste loss i dag, for nå er det bra med vind, sier Terje Gilje.

Helge Løken

Helge Løken har respekt for det åpne havet rundt Stad.

Foto: Bernt Baltzersen

– Det er mye sjø. Det er ikke så langt, men det er ganske værhardt, sier Gilje.

Og det er mange i havna i Ålesund som er enige med Gilje.

– Det er åpent hav. Det er ikke noe å leke seg med i småbåter, sier Helge Løken.

98 personer er omkommet på strekningen

For ti år siden var hurtigruten like ved å gå i fjøresteinene, og bare det siste hundreåret har 98 mennesker omkommet i skipsulykker utenfor Stad.

En skipstunnel har vært diskutert lenge, og 21. mars 2013 ble det kjent at regjeringen bevilger 1 milliard til tunnelen. Pengene kommer som en del av Nasjonal transportplan (NTP), som ble lagt frem for Stortinget 12. april.

Tror flere vil krysse Stad

Og den kan ikke komme fort nok for havnevesenet i Ålesund. Per i dag registrerer de rundt 2500 gjestedøgn i småbåthavnen i Ålesund hvert år. Etter at skipstunnelen er på plass tror de det vil komme langt flere langveisfarende småbåter til Ålesund. Det er båtturistene enige i.

Lars-Inge Muri

Lars-Inge Muri tror skipstunnelen vil føre til mer båtturisme oppover kysten.

Foto: Bernt Baltzersen

– Det hadde gjort veldig mye for båtturismen oppover, det er jeg helt overbevist om, sier Lars- Inge Muri.

For mange kvier seg for turen over Stadt.

– Det er forholdsvis tøft. En tunnel hadde ikke vært å forakte, sier han.

Byggingen av tunnelen er planlagt å starte i 2018.